EU och granbarkborre – nytt nummer av vår tidning ute

Nu finns ett nytt nummer av Med Mellanskog ute för läsning. Tidningens tema är skogen och EU. Vi har också träffat härliga skogsägaren Kristin i Vitterarv som tillämpar hyggesfri brukningsmetod.

I maj är det val till EU-parlamentet. Vi har träffat två EU-parlamentariker som brinner för skogen och som hoppas få förnyat förtroende, socialdemokraten Jytte Guteland och centerpartisten Fredrik Federley. De berättar om sitt arbete för att Sverige ska kunna fortsätta driva ett hållbart och ansvarstagande skogsbruk. Läs mer i reportaget på sidorna 10-12.

Skogsägarreportage från Hälsingland

Vi har också träffat skogsägaren Kristin Berg som nyligen tog över föräldrafastigheten i Vitterarv i Hälsingland. Hon ser skogen som så mycket mer än bara produktion och ekonomi. Du möter henne på sidorna 5-6. Vi berättar även mer om brukningsmetoden hyggesfritt.

Förhöjd risk för granbarkborreangrepp

I år flaggar Skogsstyrelsen för förhöjd risk för granbarkborreangrepp i skogen. Vi har intervjuat Hans Källsmyr, nationell skadesamordnare på Skogsstyrelsen, som berättar mer om granbarkborreangrepp och vad man kan göra för att förebygga skador.

Bästa rörelseresultat någonsin

I år gör Mellanskog sitt bästa rörelseresultat någonsin, läs mer i VD Sture Karlssons krönika.
Detta och mycket mer i vårt första nummer för året.

Läs tidningen online:

Med Mellanskog nr 1 2019

God läsning önskar redaktionen!

Fredrik Munter ny Vd för Mellanskog

Fredrik Munter ny Vd för Mellanskog

Fredrik Munter har utsetts till ny Vd för Mellanskog. Fredrik är 44 år, utbildad jägmästare och kommer senast från en tjänst som regionchef för Holmens region syd.

Efter Mellanskogs mycket positiva utveckling under ledning av Vd Sture Karlsson, har styrelsen rekryterat en Vd som tar vid med fortsatt fokus på tillväxt för både skogsgårdar och förening.

– Fredrik har som chef inom skogsnäringen gjort sig känd som en entusiastisk och tydlig ledare. Analytiskt och målmedvetet har han lett stora förändrings- och utvecklingsarbeten och framgångsrikt motiverat sina medarbetare till att stärka konkurrenskraft och lönsamhet, säger ordförande Karin Perers

Sporrad av föreningens drivkraft och värdegrund

Fredrik Munter är sporrad av den ekonomiska föreningens drivkrafter och värdegrund, han får nu uppdraget att ytterligare stärka Mellanskogs attraktivitet och förmåga att möta framtidens utmaningar. Fredrik Munter har en lång bakgrund inom Holmen skog, de senaste åren som regionchef, tidigare som distriktschef. Han har också arbetat som skogsvårdschef på Stora Enso. Fredrik Munter kommer att efterträda nuvarande Vd Sture Karlsson 15:e juni.

– Mellanskog har ett viktigt uppdrag i att skapa förutsättningar för ett enkelt och lönsamt skogsägande. Jag är imponerad av Mellanskogs utveckling de senaste åren och ser med glädje fram emot att få vara en del av den fortsatta resan tillsammans med föreningens kunniga personal och engagerade medlemmar, säger Fredrik Munter.

För mer information kontakta:

Fredrik Munter
070-584 84 99
Karin Perers, ordförande Mellanskog.
070-568 08 30
Marie Wickberg, Kommunikationschef Mellanskog
073-907 17 72