Branschgemensamma policyer

Flera av de utmaningar vi står inför i skogsbranschen är gemensamma – och lösningarna blir bättre om vi arbetar fram dem tillsammans. Därför följer Mellanskog branschgemensamma policyer och riktlinjer, bland annat för att minska påverkan på marken och värna forn- och kulturlämningar.

Branschgemensam policy mot körskador
Branschgemensamma riktlinjer för forn- och kulturlämningar

Vi på Mellanskog har även ett antal egna policyer som styr verksamhet på en övergripande nivå. Dessa kan du ta del av här.