Om Mellanskog

Mellanskog är en skogsägarförening med verksamhetsområde från Gotland i söder till Härjedalen i norr. Vi är en kooperation och ägs av 28 200 medlemmar. 

Mellanskog är ett fullserviceföretag som erbjuder allt från avverkning, skogsskötsel, skoglig rådgivning och planering till ekonomisk och juridisk rådgivning. När vi arbetar tillsammans blir 1+1 mer än 2. Där har vi en av de stora styrkorna i skogsägarföreningen!

Skogsägaren alltid i fokus

Vi vill att du ska få vara skogsägare på ditt sätt, därför utgår vi alltid från dina mål och tankar. Mellanskog är miljöcertifierade enligt PEFC, det innebär bland annat att vi bara använder certifierade entreprenörer.

Vi är inte ett skogsbolag

Vår vision är starkare skogsägare och rikare skogar. Det skapar vi bland annat genom att arbeta för höga virkespriser. Vi arbetar också näringspolitiskt för att stärka skogsägarnas ägande- och brukanderätt. Vi vill att skogarna som lämnas till nästa generation ska vara ännu bättre än de skogar vi själv brukar. 

Vi arbetar för höga virkespriser.

En demokratisk organisation

Tecknad bild på vågskålMellanskog är en demokratisk organisation. Varje medlem har en röst. Du har möjlighet att påverka föreningens inriktning och verksamhet. Sammantaget gör alla dessa faktorer att vi skiljer oss från ett vanligt skogsbolag. Vi står på skogsägarens sida.

Engagera dig i Mellanskog och var med och påverka

Genom att engagera dig i föreningens arbete kan du vara med och påverka med vad och hur vi ska arbeta. Styrkan i vår förening är att vi har både en medlemsorganisation med engagerade medlemmar och en operativ organisation med engagerade anställda. När vi arbetar tillsammans blir 1+1 mer än 2. Där har vi en av de stora styrkorna i skogsägarföreningen!

BLI MEDLEM HÄR