Certifiering & kvalitet

Våra medlemmar är miljömedvetna - ungefär fyrtio procent av arealen är idag certifierad enligt PEFC och trenden är ökande.

Certifieringsstandarden PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) ger de riktlinjer som styr miljöanpassningen inom skogsbruksverksamheten i form av skogsskötselstandard, miljöstandard samt social standard och gäller förutom lagstiftningen som kravnivå för Mellanskog och dess medlemmar.

Kostnadsfri medlemsförmån

Mellanskog erbjuder gruppcertifiering enligt PEFC. Alla kan teckna avtal om Ansvarsfullt skogsbruk med Mellanskog och därmed bli certifierade enligt PEFC. Certifieringen är en kostnadsfri medlemsförmån och endast medlemmar får premie för certifierat virke.

Hållbart nyttjande och frivillig avsättning

Certifiering enligt PEFC innebär ett åtagande enligt uppställda kriterier i PEFC Skogsstandard. Några av huvuddelarna är att man bedriver ett ekonomiskt aktivt skogsbruk och avsätter minst 5 % av sin produktiva skogsmarksareal för naturvårdsändamål. En aktuell certifieringsanpassad skogsskötselplan är en grundförutsättning i PEFC och ett hållbart nyttjande och ska alltid finnas. Endast PEFC-certifierade entreprenörer anlitas.

Mellanskog certifierar din skog – så går det till

I denna broschyr kan du läsa mer om hur det går till att bli certifierad skogsägare.
Mellanskog certifierar din skog