Skogsbruksområdenas årsmöten

Varje vår kallas du som medlem i Mellanskog till årsmöte. Årsmötena är centrala i föreningens verksamhet och ett forum där varje medlem har samma möjlighet att komma till tals och vara med och påverka föreningens utveckling.

Mellanskog har fler än 26 000 medlemmar, tillsammans blir vi en stark röst som för skogsägarnas och familjeskogsbrukets talan. På lokal nivå är föreningen organiserad i vad som kallas för skogsbruksområden (ofta förkortat sbo). Det är i skogsbruksområdet som du engagerar dig tillsammans med andra medlemmar i ditt närområde.

Precis som för alla ekonomiska föreningar är årsmötet viktigt för att driva föreningen framåt. Det är också där, på ditt skogsbruksområdes årsmöte, som du har möjlighet att komma till tals och vara med och påverka föreningens utveckling tillsammans med övriga medlemmar.

Information om årets årsmöten

På grund av rådande omständigheter i och med coronapandemin kommer årets årsmöten att ske i digital form via mötesplattformen Microsoft Teams. För att du ska kunna medverka på just ditt skogsbruksområdes årsmöte behöver du anmäla dig här på hemsidan i vår evenemangskalender.

Några dagar innan mötet sker kommer alla som anmält sig få ett utskick via e-post med information om och länk till mötet. Vi kommer att starta mötet med ett upprop för att fastställa röstlängd.

Mötet kommer i stort vara sig likt, trots att det sker digitalt. Medverkande kommer som vanligt att vara förtroendevalda representanter från skogsbruksområdet, en ledamot från huvudstyrelsen och valberedningen samt berörd områdeschef.

På den här sidan kan du klicka dig vidare för att hitta mer information om just ditt årsmöte, instruktioner för hur Microsoft Teams fungerar samt se en film med föreningens ordförande Karin Perers och Mellanskogs vd Fredrik Munter där de sammanfattar det gångna året. Filmen ses med fördel innan mötet.

Har du frågor angående ditt årsmöte går det bra att ringa till oss eller maila till arsmote@mellanskog.se.

Årsmöte i ditt skogsbruksområde

Klicka på ditt skogsbruksområde i listan nedan för att läsa mer om detaljerna kring årsmötet i just ditt sbo.

Skogsbruksområde Gotland
Skogsbruksområde Gästrikland
Skogsbruksområde Härjedalen
Skogsbruksområde Mellanljusnan
Skogsbruksområde Nordöstra Hälsingland
Skogsbruksområde Norra Dalarna
Skogsbruksområde Norra Stockholm
Skogsbruksområde Norra Värmland
Skogsbruksområde Södermanland
Skogsbruksområde Södra Dalarna
Skogsbruksområde Södra Hälsingland
Skogsbruksområde Södra Värmland
Skogsbruksområde Uppsala
Skogsbruksområde Västmanland
Skogsbruksområde Örebro