Skogsbruksområdenas årsmöten

Varje vår kallas du som medlem i Mellanskog till årsmöte. Årsmötena är centrala i föreningens verksamhet och ett forum där varje medlem har samma möjlighet att komma till tals och vara med och påverka föreningens utveckling.

Mellanskog har 27 000 medlemmar, tillsammans blir vi en stark röst som för skogsägarnas och familjeskogsbrukets talan. På lokal nivå är föreningen organiserad i vad som kallas för skogsbruksområden (ofta förkortat sbo). Det är i skogsbruksområdet som du engagerar dig tillsammans med andra medlemmar i ditt närområde.

Precis som för alla ekonomiska föreningar är årsmötet viktigt för att driva föreningen framåt. Det är också där, på ditt skogsbruksområdes årsmöte, som du har möjlighet att komma till tals och vara med och påverka föreningens utveckling tillsammans med övriga medlemmar.

Information om årets årsmöten

Alla skogsbruksområden har nu genomfört sina årsmöten. Vi tackar alla som deltog och hoppas att vi nästa år ska kunna ses i verkligheten, såväl som digitalt!

Årsmöte i ditt skogsbruksområde

Klicka på ditt skogsbruksområde i listan nedan för att läsa mer om detaljerna kring årsmötet i just ditt sbo.

Skogsbruksområde Gotland
Skogsbruksområde Gästrikland
Skogsbruksområde Härjedalen
Skogsbruksområde Mellanljusnan
Skogsbruksområde Nordöstra Hälsingland
Skogsbruksområde Norra Dalarna
Skogsbruksområde Norra Stockholm
Skogsbruksområde Norra Värmland
Skogsbruksområde Södermanland
Skogsbruksområde Södra Dalarna
Skogsbruksområde Södra Hälsingland
Skogsbruksområde Södra Värmland
Skogsbruksområde Uppsala
Skogsbruksområde Västmanland
Skogsbruksområde Örebro