Skogsbruksområdenas årsmöten

Nu är det dags att genomföra årsmöten i våra skogsbruksområden. På årsmötet kan alla medlemmar göra sin röst hörd, rösta på vilka medlemmar som ska väljas som förtroendevald i skogsbruksområdet och fullmäktige till stämman. Du kan välja om du vill delta på årsmötet fysiskt eller på distans via Teams!

Varje vår kallas du som är medlem i Mellanskog till årsmöte. Årsmötena är centrala i föreningens verksamhet och ett forum där varje medlem har samma möjlighet att komma till tals och vara med och påverka föreningens utveckling.

Mellanskog har 28 200 medlemmar, tillsammans blir vi en stark röst som för skogsägarnas och familjeskogsbrukets talan. På lokal nivå är föreningen organiserad i vad som kallas för skogsbruksområden (ofta förkortat sbo). Det är i skogsbruksområdet du engagerar dig tillsammans med andra medlemmar i ditt närområde.

Precis som för alla ekonomiska föreningar är årsmötet viktigt för att driva föreningen framåt. Det är också där, på ditt skogsbruksområdes årsmöte, som du har möjlighet att komma till tals och vara med och påverka föreningens utveckling tillsammans med övriga medlemmar.

Har du en bra idé? Skriv en motion!

Har du en bra idé som du tror skulle utveckla Mellanskog och vara till nytta för andra medlemmar? Då tycker vi att du ska lämna in en motion till årsmötet. Om motionen får stöd av en majoritet av de andra medlemmarna som deltar på årsmötet skickas den vidare till föreningsstämman, Mellanskogs högsta beslutande organ, för bedömning om motionen ska genomföras eller inte. Skulle motionen inte vinna årsmötets gillande kan du fortfarande skicka motionen till stämman för beslut. Instruktioner hittar du här på sidan.

Delta på plats eller på distans

På årets årsmöten kan du välja att delta på plats i årsmöteslokalen eller att delta på distans via mötesplattformen Teams. Du kan delta via PC, Mac, smart telefon eller surfplatta. För att delta vid årsmötet behöver du anmäla dig, anmälningslänken till ditt möte hittar du under informationssidan för ditt skogsbruksområdes årsmöte nedan eller via mellanskog.se/evenemang.

Var kan jag delta?

Som medlem är du välkommen att delta på det årsmöte som passar bäst. Tänk dock på att du endast har rösträtt i skogsbruksområde där du äger skog.

Vad gäller för mitt skogsbruksområdes årsmöte?

Klicka på ditt skogsbruksområde i listan nedan för att läsa mer om detaljerna kring årsmötet i just ditt sbo.

Nedanstående sidor kommer att uppdateras löpande under februari och mars.

Skogsbruksområde Gotland
Skogsbruksområde Gästrikland
Skogsbruksområde Härjedalen
Skogsbruksområde Mellanljusnan
Skogsbruksområde Nordöstra Hälsingland
Skogsbruksområde Norra Dalarna
Skogsbruksområde Norra Stockholm
Skogsbruksområde Norra Värmland
Skogsbruksområde Södermanland
Skogsbruksområde Södra Dalarna
Skogsbruksområde Södra Hälsingland
Skogsbruksområde Södra Värmland
Skogsbruksområde Uppsala
Skogsbruksområde Västmanland
Skogsbruksområde Örebro