Skogsbruksområdenas årsmöten

Nu drar årsmötessäsongen igång i Mellanskogs alla skogsbruksområden. På årsmötet får du träffa andra medlemmar, höra mer om Mellanskogs fantastiska år 2021, välja vilka medlemmar som ska representera dig i ditt skogsbruksområde och inte minst – här kan du tycka till, ställa frågor och komma med förslag. Delta vid årsmötet, du också!

Varje vår kallas du som är medlem i Mellanskog till årsmöte. Årsmötena är centrala i föreningens verksamhet och ett forum där varje medlem har samma möjlighet att komma till tals och vara med och påverka föreningens utveckling.

Mellanskog har 27 000 medlemmar, tillsammans blir vi en stark röst som för skogsägarnas och familjeskogsbrukets talan. På lokal nivå är föreningen organiserad i vad som kallas för skogsbruksområden (ofta förkortat sbo). Det är i skogsbruksområdet du engagerar dig tillsammans med andra medlemmar i ditt närområde.

Precis som för alla ekonomiska föreningar är årsmötet viktigt för att driva föreningen framåt. Det är också där, på ditt skogsbruksområdes årsmöte, som du har möjlighet att komma till tals och vara med och påverka föreningens utveckling tillsammans med övriga medlemmar.

Information om årets årsmöten

Årets årsmöten genomförs digitalt i efterdyningarna av pandemin. Mötet leds från något av Mellanskogs kontor och alla deltagare deltar på distans via mötesplattformen Teams. Du kan delta via PC, Mac, smart telefon eller surfplatta. För att delta vid årsmötet behöver du anmäla dig, anmälningslänken till ditt möte hittar du under informationssidan för ditt skogsbruksområdes årsmöte nedan eller via mellanskog.se/evenemang.

Årsmöte i ditt skogsbruksområde

Klicka på ditt skogsbruksområde i listan nedan för att läsa mer om detaljerna kring årsmötet i just ditt sbo.

Skogsbruksområde Gotland
Skogsbruksområde Gästrikland
Skogsbruksområde Härjedalen
Skogsbruksområde Mellanljusnan
Skogsbruksområde Nordöstra Hälsingland
Skogsbruksområde Norra Dalarna
Skogsbruksområde Norra Stockholm
Skogsbruksområde Norra Värmland
Skogsbruksområde Södermanland
Skogsbruksområde Södra Dalarna
Skogsbruksområde Södra Hälsingland
Skogsbruksområde Södra Värmland
Skogsbruksområde Uppsala
Skogsbruksområde Västmanland
Skogsbruksområde Örebro