Medlem

Det är våra 28 200 medlemmar som tillsammans utgör Mellanskog. Vi är en kooperation och drivs som en ekonomisk förening.

Det betyder att alla medlemmar äger en del av Mellanskog. Medlemmarna bestämmer föreningens inriktning och vi verkar enligt principen en medlem – en röst.

Vi Mellanskogare verkar i enlighet med vår vision tillsammans för starkare skogsägare och rikare skogar.

Vem kan bli medlem?

För att bli medlem i Mellanskog ekonomisk förening behöver du vara skogsägare, skogsbrukare eller handla med skogsprodukter inom Mellanskogs verksamhetsområde. Du behöver ställa upp på föreningens ändamål och arbeta för föreningens bästa.

Vilka är fördelarna med ett medlemskap?

Skälen att bli medlem i Mellanskog är många. På den här sidan har vi samlat information om vad ett medlemskap ger dig, och hur vi kan hjälpa dig att få ett lönsammare skogsbruk.