Förtroendevald i Mellanskog

Våra förtroendevalda är motorn i vår medlemsverksamhet och ett viktigt stöd för våra medlemmar och vår operativa organisation.

Som förtroendevald får du extra stora möjligheter att påverka föreningens inriktning på både lokal och nationell nivå. Du får en unik inblick i verksamheten, utbildningar och möjlighet till nätverkande.

Du bidrar med dina erfarenheter

Du förväntas bidra med dina erfarenheter och din kompetens genom både strategiskt och handfast arbete för ett starkare Mellanskog. Som förtroendevald i ett skogsbruksområde arbetar du i nära samarbete med Mellanskog för att stärka hela verksamheten.

Mångfald stärker föreningen

Vi är övertygade om att bredd i kompetens och mångfald i ålder, kön och härkomst bland våra förtroendevalda ökar vår förmåga att vara en förening som känns attraktiv att vara medlem i för fler skogsägare.

Vem kan vara förtroendevald?

Som medlem, eller familjemedlem till en medlem, kan du väljas som förtroendevald. Är du intresserad av att engagera dig som förtroendevald i Mellanskog kan du börja med att kontakta skogsbruksområdets styrelse för ditt område.

KONTAKT SBO-STYRELSERNAS ORDFÖRANDEN