Vision och värdegrund

Vår vision är Tillsammans för starkare skogsägare och rikare skogar. 

Starkare skogsägare skapas genom en god ekonomi på skogsgården, höga virkespriser och genom skogsägare som fattar kloka och välgrundade beslut. Men det handlar också om goda näringspolitiska villkor – om rätten att äga och bruka sin skog. Idag och i framtiden. Därför arbetar vi näringspolitiskt.

Vi tror på skogens miljönytta och värnar den plats vi lever och verkar på. 

Rikare skogar betyder att de skogar vi lämnar över till nästa generation ska vara ännu bättre än de skogar vi själva brukar. Vi låter vår kunskap och kärlek till skogen synas i de beslut vi fattar. Vi tror på skogens miljönytta och värnar den plats vi lever och verkar på. 

Vi vill att du ska få vara skogsägare på ditt sätt och våra värdeord rejälhållbar och driftig ska genomsyra hela vår verksamhet. Mellanskog jobbar strategiskt och långsiktigt med värdegrundsfrågor.

Delar du vår värdegrund?

BLI MEDLEM HÄR      SÖK JOBB HOS OSS