Mellanskogs veteraner

Veteranklubben bildades 1991 av några f.d. styrelseledamöter, som ville behålla kontakten med varandra och Mellanskog.

Ganska snart vidgades kretsen till att omfatta alla, som arbetat inom Mellanskog ek. förening. Efter fusion med först Mälarskog och sedan Västra Skogsägarna är givetvis alla från dessa områden välkomna i gemenskapen. Vi träffas vanligtvis en gång per år, andra veckan i september, då vi gör en 3-dagars resa med buss. Då hålls även klubbens årsmöte.

Vi är idag ett 40-tal medlemmar.

Klubben har till ändamål att:

  • inom sin organisation samla f.d. medarbetare i Mellanskog
  • medverka till att behålla kontakten med Mellanskog och tidigare arbetskamrater
  • även i fortsättningen arbeta för Mellanskogs bästa.

Medlem i klubben kan den vara som:

  • arbetat i Mellanskog som förtroendevald i minst 10 år.
  • varit kollektivanställd eller tjänsteman, gått i pension och slutat sitt aktiva arbete i Mellanskog.
  • eljest av styrelsen anses lämplig.

Passar du in på ovanstående och vill vara med i vår gemenskap?

Ring eller skriv till: