Årets svärmning av granbarkborre – vår prognos hittills


Nu är sommaren här, men granbarkborren har inte semester. Även om vi bedömer att huvudsvärmningen nått sin kulmen så är faran är inte över. Läs vår korta sammanfattning av granbarkborresäsongen så här långt, och vad vi tror inför kommande sommarmånader.

I linje med tidigare år så kan vi förvänta oss kontinuerliga syskonsvärmningar säsongen ut, eventuellt även en andrasvärmning framåt slutet av sommaren. Det som i slutändan avgör hur omfattande skadorna kommer att bli är vädret – torrt och varmt väder ger större och mer utbredda skador. Kom ihåg att inventera din skog minst var fjärde vecka så att du upptäcker eventuella nya angrepp i tid. Granbarkborreskadad skog prioriteras högt av oss på Mellanskog och maskinerna kommer att rulla på i stort sett hela sommaren. Även Setras sågar kommer vara i gång för att kunna ta hand om medlemmarnas virke.

Kontakta din skogliga rådgivare när du ser att din skog är angripen. Tänk på att vara ute i god tid eftersom de skogliga rådgivarna har semester.

Läs mer om granbarkborren

Länk till vår granbarkborresida

Länk till Skogsstyrelsens svärmningsövervakning

Länk till Stoppa borrarnas landningssida

Granbarkborren svärmar nu i Mellanskogs geografi

Den senaste veckans varma och torra väder har skapat ett gynnsamt läge för granbarkborren som nu börjat svärma. Det råder stor risk för angrepp och skador på granskog i utsatta områden. Redan nu har stora fångster noterats i Götaland och Sveland med toppnoteringar i Örebro och Nykvarn, där fällorna fångat 23 000 respektive 17 000 granbarkborrar den senaste veckan.

Efter vinterns vila har granbarkborren nu börjat svärma. Med dygnstemperaturer på över 18 grader är förutsättningar för skadeinsekten optimala och vi kan räkna med ännu en säsong med omfattande skador på många platser i vår geografi, särskilt om vi får en varm och torr sommar.

Svärmningsövervakning genom Stoppa borrarna

Mellanskog är även i år en del av Stoppa borrarna, ett samverkansprojekt mellan myndigheter, företag och organisationer i skogsbranschen. Tillsammans arbetar vi för att begränsa angreppen och skadorna av granbarkborre så långt som möjligt, bland annat genom en omfattande fällövervakning.

Ta del av färsk statistik från svärmningsövervakningen direkt på Skogsstyrelsens hemsida, där siffrorna uppdateras varje tisdag. Antalet borrar listas per vecka och län och du kan se resultatet från fällor i ditt närområde. Klicka här för att läsa mer!

Se över din skog regelbundet

Mellanskog och övriga inom Stoppa borrarna uppmanar alla skogsägare som vet att de har skog i riskutsatta lägen att noggrant se över sina bestånd. Både Mellanskog och Skogsstyrelsen erbjuder riskkartor där du kan få en överblick över riskläget i din skog, se mer i Mellanskogs medlemsapp och på Skogsstyrelsens hemsida.

Från och med nu till och med augusti, när granbarkborren är som mest aktiv, är det mest effektivt att bekämpa den. Du som skogsägare bör kontrollera din skog kontinuerligt med cirka fyra veckors mellanrum för att upptäcka nya angrepp.

– Nivåerna vi sett hittills i svärmningsövervakningen är oroväckande höga, även prognoser från SLU visar tydligt att det är en stor population av granbarkborrar som kommer döda många granar i vår geografi i år. Jag är väldigt oroad för hur säsongen kommer att utvecklas, särskilt om det blir en varm och torr sommar likt 2018. Är man tillräckligt snabb att få ut det skadade virket ur skogen så går det förhoppningsvis att rädda stora delar av virkesvärdet tack vare den höjning på virkespriset Mellanskog genomförde nyligen, säger Magnus Sääf, granbarkborreansvarig på Mellanskog.

Läs mer om prishöjningen här.

Så ser du om en gran har blivit angripen

De tidiga angreppen av granbarkborre kan vara svåra att upptäcka eftersom granen fortfarande ser grön och frisk ut på håll. Håll utkik efter detta:

  • Brunt borrmjöl runt trädets fot, i barkfickor och i spindelväv. Efter regn är det dock svårare att se borrmjölet eftersom det kan ha sköljts bort.
  • Små ingångshål i barken där granbarkborren borrat sig in.
  • Kåda som droppat på barken (granens sätt att försvara sig).
  • Gröna barr på marken runt granen (kommer oftast lite senare på sommaren)

Vi rekommenderar dig att

  • Följa Stoppa borrarnas svärmningsövervakning varje vecka genom att klicka här.
  • Inventera din skog minst var fjärde vecka. Var extra noga i hyggeskanter/i anslutning till tidigare angrepp.
  • Lämna in avverkningsanmälan för riskbestånd i god tid.
  • Ta kontakt med din skogliga rådgivare när du misstänker angrepp.
  • Registrera angrepp direkt i Medlemsappen.

Ta del av fler tips och rekommendationer på vår hemsida, där kan du även klicka dig vidare till svärmningsövervakningen. Gå till mellanskog.se/granbarkborre