Mellanskog en del av projektet Stoppa borrarna

Mellanskog en del av projektet Stoppa borrarna

Mellanskog utökar sitt arbete med att bekämpa granbarkborren genom att delta i samverkansprojektet Stoppa borrarna. Stoppa borrarna är ett branschöverskridande samarbete lett av Skogsstyrelsen.

Samverkansprojektet startade redan i slutet av 2018, då den extremt torra sommaren orsakat en kraftig ökning av granbarkborre i södra Sverige. Under 2019 fortsatte angreppen att öka och spred sig även norrut till Svealand.

Tidigare har projektet enbart gällt Götaland men nu i steg två utökas arbetet med att bekämpa granbarkborren till att även inkludera Svealand. Med i det gemensamma arbetet är förutom Skogsstyrelsen även ett 20-tal myndigheter, skogsägarföreningar, organisationer och skogsbolag. Kraftsamling kring bekämpningsmetoder, utbildning av skogsägare och övervakning är några av flera möjliga samverkansområden. Projektet pågår mellan åren 2020-2022 och finansieras genom delar av de extra medel som Skogsstyrelsen har fått för hantering av skogsskador, 30 miljoner kronor.

Mellanskogs skogschef Matts Söderström sitter med i projektets styrgrupp som representant för skogsbruket i Svealand;
– Det här är ett branschgemensamt problem och om vi ska lyckas begränsa omfattningen av kommande angrepp måste vi samarbeta. Därför ser jag fram emot att vara en del av den här gemensamma satsningen.

Läs mer om projektet på Skogsstyrelsens hemsida: www.skogsstyrelsen.se/stoppaborrarna

För mer information, vänligen kontakta:
Matts Söderström, Skogschef, 010-482 81 09

Riskkarta för granbarkborre nu i medlemsappen

Riskkarta för granbarkborre nu i medlemsappen

Du har väl inte missat att ladda ner Mellanskogs medlemsapp till din telefon och läsplatta? I appen visas kartor över hela din fastighet. Du kan se trädhöjd, markfuktighet, göra egna markeringar, se kontrakt, ekonomi och nu även se visualisering av risk för granbarkborreangrepp.

Kartskiktet Barkborrerisk visualiserar var risken för eventuella angrepp är som störst. Den är skapad av skogsanalysföretaget Foran med data från hösten 2019.

Riskkarta för granbarkborre visar sannolika punkter över var angrepp av granbarkborrar kan ske. Kartan är graderad från grönt till rött, där rött visar på högsta sannolikhet. Analysen bakom kartan bygger på datakällor som Lantmäteriets Nationella Höjdmodell (NH), Skogsstyrelsens skogliga grunddata, SLU Skogskarta samt Forans egna satellitanalyser.

Tidigare projekt från Foran har analyserat och utvärderat datakällor samt framtagna kartor med gott resultat, vilket gör att Foran har kunnat använda samma datakällor och inställningar för den här kartan. Kartans modell är framtagen enligt HSI-modellen (Habitat Suitability Index), vilket skapar en viktad poäng mellan noll och ett, över ett geografiskt område för hur lämpligt det passar som habitat för en viss art. I det här fallet har parametrar anpassade för granbarkborre tagits fram, och används ner på varje enskild 12,5m x 12,5m pixel i kartan. Det här gör att kartan pekar på var det teoretiskt är risk för angrepp, och inte var det redan har skett angrepp, för att kunna arbeta proaktivt.

Detta är samma kartlager som vår fältpersonal använder för att ge bästa möjliga rådgivning vid skötsel av din fastighet. För mer frågor och information kan du kontakta din skogsinspektor.

Det här innehåller appen:

  • Karta över din egen fastighet, möjlighet att växla mellan olika kartlager till exempel trädhöjd och markfuktighet.
  • Skogsskötselplanen indelad i avdelningar (förutsätter att det finns en skogsskötselplan för fastigheten).
  • Verktyg för att rita och mäta i kartan.
  • Möjlighet att göra anteckningar och markera vindfällen och insektsangrepp i kartan.
  • Gps-funktionalitet för att visa var du befinner dig i kartan.
  • Snabböversikt över kontrakt och ekonomi.
  • Nyheter och information från Mellanskog.

Appen har offline-stöd vilket gör att du kan använda den och komma åt kartorna även där det är dålig täckning.

Appen tillhandahåller en översiktskarta som täcker hela Sverige. Den finns tillgänglig för vem som helst. Som medlem i Mellanskog får du tillgång till appens fulla funktionalitet.