Mellanskog inleder järnvägstransporter från Malungsfors

Öppnandet av terminalen ligger helt i linje med Mellanskogs långsiktiga strategi att effektivisera våra transporter och öka vår förmåga att nå fler industrikunder. Genom att flytta över virkes- och skogsbränsletransporter från lastbil till järnväg minskar vi utsläppen av växthusgaser samtidigt som transportkostnaderna minskar. Det tjänar både miljön och våra medlemmar på, säger Fredrik Munter, VD på Mellanskog.

Terminalen ägs av Mellanskog, Malung-Sälens kommun, Fiskarhedens Trävaru AB, Lima Besparingsskog, Transtrands Besparingsskog och Malungs Jordägare som tillsammans bildat Västerdala Terminal och Järnvägsspår AB.

Företaget har under de senaste åren byggt terminalen i Malungsfors och, vilket är minst lika viktigt, rustat järnvägen på sträckan Rågsveden – Malungsfors där en viktig förutsättning varit den finansiering på ungefär 22 miljoner kronor som Naturvårdsverket bidragit med inom ramen för det så kallade Klimatklivet.

Samarbete bär frukt

Öppnandet av terminalen i Malungsfors kommer att vara till stor nytta för industri och skogsägare i Västerdalarna och beräknas bidra till en årlig minskning med 7500 lastbilstransporter efter Vasaloppsvägen samtidigt som koldioxidutsläppen minskar med 8000 ton.

-Terminalen är ett samarbetsprojekt som passar väl ihop med skogsägarrörelsens idé: Tillsammans är vi starka! Vi är mycket nöjda med hur samarbetet inom Västerdala Terminal och Järnvägsspår AB fungerat och vad vi lyckats uppnå tillsammans säger Fredrik Munter.

Fredrik Munter, VD Mellanskog

Invigning 20 augusti

Terminalen i Malungsfors invigs 20 augusti 13:00. Medverkar gör infrastrukturminister Tomas Eneroth, Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon, Dalarnas landshövding Ylva Thörn, Kommunalrådet i Malung Sälen Hans Unander och Mellanskogs VD Fredrik Munter.

Mellanskog finns på plats vid invigningen från 12:00 med personal och medlemmar från Mellanskog i norra Dalarna.

Frågor besvaras av:

Fredrik Munter, VD
010-482 80 01

Fredrik Staland, tf Kommunikationschef
010-482 80 17

Ceremoni i samband med årsdag av skogsbränder

Idag, 9 augusti, är det ett år sedan räddningsinsatsen för de stora bränderna i norra Hälsingland, förklarades avslutad.

Det var en räddningsinsats där många människor och organisationer tillsammans bidrog till att släcka en av de värsta skogsbränderna i mannaminne. Idag tackades Mellanskog av Länsstyrelsen i Gävleborgs län för insatserna under branden vid en ceremoni i Kårböle skans.

Magnus Ståhl, ordförande i Mellanljusnans Sbo tog emot diplom från landshövding Per Bill tillsammans med Mellanskogs ordförande Karin Perers, tidigare VD Sture Karlsson och vice ordförande i Härjedalens Sbo, Magnus Westfält .

Diplomutdelning. På bilden Karin Perers, ordförande Mellanskog, Per Bill, landshövding Gävleborgs län, Magnus Ståhl, ordförande i Härjedalens skogsbruksområde och Nicklas Bremefors, kommunchef i Ljusdal.

Omfattande efterarbete

Efter räddningsinsatsen tog ett omfattande arbete vid för Mellanskog med att koordinera efterbevakning, ordna statligt stöd för återuppbyggnad av vägar och inte minst att säkra värdet på den brandskadade skogen. Från föreningens sida vill vi rikta ett stort tack till alla medlemmar och anställda som på olika sätt bidrog till att släcka branden och göra det bästa av den efterföljande situationen för de drabbade skogsägarna. Tillsammans är vi starkare.