Mellanskog delar ut 36 miljoner kronor

Mellanskogs extrastämma har idag fattat beslut om en vinstutdelning omfattande totalt nästan 36 miljoner kronor. Utdelningen kommer att fördelas genom ränta på insatskapitalet (5,9 Mkr) samt värdet på levererat virke under 2019 (30 Mkr).

Mellanskogs ordinarie stämma i maj 2020 valde att skjuta upp en eventuell värdeöverföring för 2019 med anledning av det osäkra omvärldsläget kopplat till den pågående coronapandemin. Efter en stabil utveckling för föreningen under 2020 har en extrastämma nu fattat beslut om vinstutdelning.

– Det lönar sig att vara medlem i Mellanskog. Jag är stolt och glad över att vi nu kan dela ut en del av vinsten för 2019 och att vi samtidigt står stadiga även när omvärlden skakar, säger ordförande Karin Perers.

Vinstutdelningen kommer att komma medlemmarna till del under andra halvan av november.

För mer information kontakta:
Karin Perers, ordförande Mellanskog
070-568 08 30

Marie Wickberg, chef kommunikation och näringspolitik
010-482 80 42
marie.wickberg@mellanskog.se

Fokus på medlemmen när timmerpriset höjs

I början av juni i år införde Mellanskog en medlemspremie på timmer. Det innebär att medlemmar får ett tillägg på 30 kr/m³to på alla sågbara sortiment av barr i hela Mellanskogs område. Premien är ett led i Mellanskogs strategi att stärka fördelarna med medlemskap i föreningen

Text: Marie Wickberg Foto: Thomas Adolfsèn | Artikel från Med Mellanskog nr. 3 2020

– Det ska löna sig att vara medlem i Mellanskog. Vi lever i osäkra tider, att i det läget kunna införa en premie för våra medlemmar känns väldigt bra, säger Fredrik Munter, vd på Mellanskog.

Men hur sätter man egentligen priset på virke. För en skogsägarförening är frågan central – målet är att skapa så mycket värde som möjligt för medlemmarna, men precis hur och när förändringar ska göras är en svår avvägning.

– Prissättningen behöver spegla marknaden och det som skapar störst värden för hela föreningen. Om vi kan leverera rätt virke vid rätt tid kommer vi att kunna göra lönsamma affärer, därför anpassar vi avverkningen efter våra leveransavtal och affärsmöjligheter, säger Lars Magnusson som är virkeschef på Mellanskog.

Samtidigt betonar Lars att det finns en rättviseaspekt som föreningen ska hålla högt.

– Vi ägs av våra medlemmar, de ska behandlas rättvist. Det ska dessutom vara lätt att förstå hur prissättningen ser ut och vilka premier som finns.

Principer för prissättning

Under året har Mellanskog bedrivit ett projekt för att klargöra vilka principer som ska gälla för prissättningen framåt (se faktaruta). Nästa steg, säger Lars Magnusson, är att se över hur prislistorna är utformade.

– Det behöver bli betydligt lättare att förstå vad som står i våra prisblad. Skogsägare förväntar sig, med rätta, både transparens och begriplighet av Mellanskog.