Nu delas 151 miljoner kronor ut till Mellanskogs medlemmar

Mellanskogs föreningsstämma har den 16 maj beslutat att, i enlighet med styrelsens förslag, dela ut 151 miljoner kronor till föreningens medlemmar. Utdelningen ges som efterlikvid på levererat virke (130 Mkr) och 10 procent ränta på insatskapital (21 Mkr). Pengarna landar hos skogsägarna i slutet av maj. Två nya ledamöter valdes in i föreningsstyrelsen; Per Olof Nyman och Peter Helander.

– Mellanskog summerar sitt bästa år någonsin och det är med stor glädje vi idag kunde fatta beslut om rekordutdelning till våra medlemmar. På så vis belönar stämman både lojaliteten till en stark förening och det aktiva familjeskogsbruket som Sverige och vår omvärld så väl behöver. Totalt förs hela 151 miljoner kronor från föreningen till medlemmarna, det motsvarar nästan hela rörelseresultatet för år 2022, säger Karin Perers, omvald styrelseordförande i Mellanskog.

16 motioner diskuterades med viktiga beslut kopplat till skogsgårdens lönsamhet, alternativa inkomstmöjligheter, dynamiska skötselplaner, rovdjursförekomst och äganderätt.

Efterfrågar långsiktig skogspolitik

I ett uttalande som handlade om behovet av en sammanhållen översyn av den lagstiftning och de mål som omfattar skog och skogsbruk i Sverige, belystes en rad frågor som det är ytterst angeläget att svensk politik hanterar skyndsamt;

Sveriges skogsägare jobbar med en råvara där det går en människogeneration mellan plantering och skörd. Det är rimligt att politiken kan erbjuda långsiktiga förutsättningar. Mellanskogs föreningsstämma vill därför tydligt uttala behovet av en sammanhållen översyn av den lagstiftning och de mål som omfattar skog och skogsbruk i Sverige. Arbetet behöver genomsyras av den enskilde skogsägarens perspektiv och äganderätten ska sättas i fokus. Slutresultatet ska vara en skogspolitik som bygger på frihet under ansvar och gör det enkelt, förutsägbart, lönsamt och roligt att vara skogsägare.

Här finns uttalandet som stämman antog i sin helhet.

Två nya ledamöter invalda i föreningsstyrelsen

Karin Perers omvaldes enhälligt till ordförande. Stämman valde in Per Olof Nyman och Peter Helander till nya ledamöter.

Utmärkelser delades ut

Priset Träkronan tilldelades Voxnadalens Biosfärområde och tre personer förärades Mellanskogs högsta utmärkelse, Guldnålen:
Per Nyström, skogsägare och medlem, Västerfärnebo, Västmanland
Stig Martinsson, skogsägare och medlem, Västerfärnebo, Västmanland
Katarina Levin, tidigare vd och koncernchef Setra Group AB

Om föreningsstämman

2023 års föreningsstämma ägde rum på Uppsala slott den 16 maj. Här kan du läsa mer om stämmans viktiga funktion i föreningen och se livesändningen i efterhand.

Nu svärmar granbarkborren i Mellansverige

Vårvärmen är här och granbarkborrarna har vaknat ur sin vintervila. Med dagstemperaturer på över 18 grader är förutsättningarna för skadeinsekten optimala och vi kan förvänta oss ännu en säsong med omfattande skador på flera platser i vår geografi, särskilt om vädret blir varmt och torrt.

Mellanskog samverkar med Skogsstyrelsen och flera andra organisationer i branschen för att få en tydlig bild av granbarkborrarnas aktivitet. Precis som tidigare år finns övervakningsfällor uppsatta runt om i vår geografi. Allra störst fångster ser vi nu i Svealand där en fälla i Västerås uppmätt 9 300 borrar. Därefter kommer Flen med 5 500 borrar, följt av Enköping med en fångst på 5 200. Längre norrut har granbarkborrarna vaknat ur sin vintervila, men ännu inte börjat svärma.

– Antalet fångade borrar avslöjar inte hur omfattande årets skador blir, med det visar tydligt att svärmningen är igång. Vi kan även konstatera att årets svärmning startat ett par veckor tidigare än föregående år. Det som i slutändan avgör hur omfattande skador vi kommer att se är vädret. SMHI har meddelat att det kan bli en lika varm och torr sommar som 2018. Det är illavarslande, men inget vi vet säkert i dagsläget, säger Magnus Sääf, granbarkborreexpert på Mellanskog.

32 miljoner kubikmeter gran har dödats av granbarkborren sedan den extremt torra sommaren 2018. Det kan jämföras med bränderna sommaren 2018, som tillsammans förstörde cirka 2 miljoner kubikmeter skog.

Se över din skog regelbundet

Mellanskog uppmanar alla skogsägare som har skog i riskutsatta lägen att regelbundet se över sina bestånd. Särskilt noggrann bör du som har skog i Svealand vara. Förra året såg vi tendenser till ökande skador i Gästrikland och södra Dalarna, varför även du som har skog här bör vara uppmärksam.

– Nu gäller det att vara aktiv för att rädda värdet på angripen granskog. Se till att inventera din skog minst var fjärde vecka för att på så vis upptäcka eventuella skador i så god tid som möjligt. Är man tillräckligt snabb att få ut det skadade virket ur skogen så går det förhoppningsvis att rädda stora delar av virkesvärdet, inte minst tack vare våra historiskt höga priser, förklarar Magnus Sääf.

Läs mer om den senaste prishöjningen här.

Så ser du om en gran har blivit angripen

De tidiga angreppen av granbarkborre kan vara svåra att upptäcka eftersom granen fortfarande ser grön och frisk ut på håll. Håll utkik efter detta:

  • Små ingångshål i barken där granbarkborren borrat sig in.
  • Kåda som droppat på barken (granens sätt att försvara sig).
  • Än är det för tidigt att se borrmjöl, det kommer dröja ett par veckor till. Då kan du se brunt borrmjöl runt trädets fot, i barkfickor och i spindelväv. Efter regn är det dock svårare att se borrmjölet eftersom det kan ha sköljts bort.
  • Gröna barr på marken runt granen (kommer oftast lite senare på sommaren)

Vi rekommenderar dig att

  • Inventera din skog minst var fjärde vecka. Var särskilt noga i närheten av tidigare angripen skog, där det finns färska vindfällen och i riskbestånd (äldre granskog).
  • Ju tidigare du upptäcker och åtgärdar angripna granar, desto större virkesvärde går att rädda. Se till att ta ut angripna träd så fort som möjligt och att så mycket bark som möjligt följer med ut ur skogen.
  • Lämna in avverkningsanmälan för riskbestånd i så god tid som möjligt.
  • Registrera angrepp direkt i Medlemsappen och använd dig gärna av riskkartorna du hittar där, för att få en uppfattning om riskläget i just din skog.
  • Ta kontakt med din skogliga rådgivare eller förvaltare så snart du misstänker att din skog angripits.
  • Satsa på en aktiv och långsiktig skogsskötsel för att minska risken för insektsangrepp i framtiden.

Ta del av fler tips och rekommendationer vår granbarkborresida: mellanskog.se/granbarkborre

Läs Skogsstyrelsens pressmeddelande om årets svärmning här:
Pressmeddelande 2023-05-16