Ny tidsbegränsad premie för föryngringsavverkning

Mellanskog inför en ny rejäl kontrakteringspremie för föryngringsavverkning. Den nya premien gäller alla rundvirkessortiment vid nykontraktering av föryngringsavverkning och är tillgänglig för medlemmar från den 18 april till och med 31 juli 2024.

Mellanskog betalar nu 80 kr/m³fub extra för alla rundvirkessortiment vid föryngringsavverkning som nykontrakteras senast den 31 juli 2024. Premien gäller avverkningar som går att avverka och transportera på barmark.

– Med en rejäl premie ovanpå redan rekordhöga virkespriser stärker vi lönsamheten för familjeskogsbrukaren ytterligare och stimulerar samtidigt till aktivitet i skogen för att möta industrins omfattande behov av högkvalitativ skogsråvara, säger Fredrik Munter, Mellanskogs vd.

Här finner du våra aktuella virkesprislistor. 

Skogslandslaget är redo!

Startblocken är på plats, förberedelserna är klara och uppvärmningen är gjord – i början av april startar Skogslandslaget kampanjen för 2024.

Först ut är den miniserie som spelades in i höstas där influencern och komikern Anna Claesson besöker tre skogsägare för att se vilka det är som tar hand om skogen i Sverige. Ylva, Magnus och Rolf delar med sig om vad det innebär att vara skogsägare och hur Sveriges drygt 300 000 skogsägare bidrar till samhället. Premiäravsnittet släpps 5 april och avsnittet med Magnus Ståhl, som är Mellanskogs representant, släpps 12 april. Håll utkik på Youtube och i Mellanskogs sociala kanaler – och dela budskapet vidare!

Kampanjen är ett samarbete mellan Mellanskog, Södra skogsägarna, Norra skog och LRF och syftar till att belysa hur Sveriges enskilda skogsbrukare brukar skogen på ett ansvarsfullt sätt med stor nytta för klimatet och samhället. 

Ett smakprov på serien finns på www.skogslandslaget.se 

Nu startar årets vedförsäljning

Från och med idag går det att lägga anbud på björkmassaved för vedproduktion från Mellanskog. Sista dagen för anbud är 26 april.

Mellanskog har sedan 2023 infört ett anbudsförfarande för att skapa möjlighet för vedföretagare att bedriva verksamhet på landsbygden. På detta sätt sker försäljningen helt enhetligt och ersätter därför också all annan vedförsäljning inom Mellanskog.

Formulär på hemsidan

All information som rör vedhanteringen finns samlad här på vår hemsida. Under anbudsomgången kommer där även finnas ett formulär tillgängligt. Är du intresserad av att köpa björkmassaved av Mellanskog är du välkommen att fylla i formuläret så återkommer vi till dig med ett anbudsunderlag.

Minst 120 m³fub

Veden kommer avverkas och levereras någon gång mellan oktober 2024 och mars 2025. Det går tyvärr inte att önska en särskild dag för leverans och minsta möjliga mängd att beställa är 120 m³fub. Veden är apterad som massaved och det finns inte möjlighet till specialsortering. Det är björkmassaved med upp till 10% inslag av asp.

Mellanskog topp 10 mest attraktiva arbetsgivare bland kvinnor

”Vilka är de tre mest attraktiva arbetsgivarna bland de som utsetts till Karriärföretag 2024?” Den frågan ställde Karriärföretagen till sina kvinnliga medlemmar och vi är nu mycket stolta över att vara med på den listan när högskoleingenjörer fick välja.

Vår HR chef Åsa Holmstrand är oerhört stolt över utmärkelsen och säger: ”Det är verkligen glädjande att få utmärkelsen topp 10 för kvinnliga högskoleingenjörer och att kvinnor ser Mellanskog som en attraktiv arbetsgivare. Att få denna topp 10-placering är också ett uppskattat kvitto som bekräftar att vi lyckats i vårt engagemang att forma en attraktiv och inkluderande arbetsplats, vilket är en stor drivkraft för hela Mellanskog. Vi tror på skogen som en framtidsbransch och att vi lyckas tillsammans.”

Den här utmärkelsen följer på den vi fick tidigare i år, då vi blev utnämnda till Karriärföretag för andra året i rad! Läs gärna mer om Karriärföretagen på deras hemsida.

Vi framtidssäkrar skogen

Dagens datum förklarades år 2012 av FN som den Internationella skogsdagen för att belysa vikten av att bevara och hållbart bruka världens skogar. Framtidens utmaningar kräver kloka beslut i dag. Vi har under året breddat vår verksamhet för att framtidssäkra medlemmarnas skogar. Ta gärna del av vår rapport av Mellanskogs verksamhet och hållbarhetsarbete från det gångna året.

117 år av tillväxt

Föregångaren till Mellanskog bildades redan 1906. Sedan dess har vi gjort en fantastisk resa. 2023 slog vi rekord i allt från utdelning och medlemsantal till virkespriser och tågtransporter.

Vårt hållbarhetsarbete

Skogarna vi lämnar över till nästa generation ska vara rikare än de skogar vi har i dag, både ur ett biologiskt mångfaldsperspektiv och ett produktionsperspektiv. Ett aktivt skogsbruk är ett av de bästa sätten att motverka klimatförändringarna. Vi är en del av lösningen på vår tids största utmaning och vi är stolta över vårt bidrag till ett hållbart samhälle.

Våra fyra hållbarhetslöften

Det hållbara skogsbruket genomsyrar hela vår verksamhet och vi använder flera verktyg för att säkerställa att vi håller våra fyra hållbarhetslöften.

 1. Vi stärker den ekonomiska nyttan.
 2. Vi är jämställda, engagerade och trygga.
 3. Vi minskar vårt fotavtryck.
 4. Vi ökar vårt positiva klimatbidrag.

Läs hela rapporten.

Vi är mycket stolta över den och har omsorgsfullt utformat den för att vara lätt att ta till sig och genomsyrad av vår vision – Tillsammans för starkare skogsägare och rikare skogar.
Du hittar den här!

Mellanskog med i satsning för framtidens kompetensförsörjning

Hösten 2024 öppnar Linnéuniversitetet två nya lärcentra i Gävle och Sävar för studenterna på Skogskandidatprogrammet.

– Branschen har en stor utmaning framför sig med kompetensförsörjning, därför är vi extra stolta över att vara med i satsningen på Linnéuniversitetets två nya filialer. Vi hoppas detta ska öppna upp för fler sökande till de skogliga utbildningarna och vi gläds extra över Gävle-filialen i Mellanskogsland. Vi vill uppmuntra alla intresserade att söka sig till vår framtidsbransch för de gröna näringarna kommer aldrig stagnera utan bara utvecklas, säger Matts Söderström, Mellanskogs skogsbrukschef.

Täcker in hela Sverige

Skogskandidatprogrammet har ett hybridupplägg där studenterna kan läsa vissa delar på distans medan de fysiska träffarna och praktiska momenten sker på skolans lärcentra. Tidigare var Växjö den enda tillgängliga orten men tack vare den här satsningen täcker nu skolan även in mellersta och norra Sverige.

Relevant utbildning

Utbildningen involverar ledande företag inom skogsnäringen som gästföreläsare och guider vid studiebesök och exkursioner för att säkerställa att studenterna ges en relevant utbildning och öka deras chanser till anställning efter examen.

Skogsnäringen samverkar för framtiden

Lärcentren drivs i samarbete med Skogforsk. Bakom satsningen står Linnéuniversitetet och:

 • Billerud
 • Holmen Skog
 • Mellanskog
 • Norra Skog
 • SCA
 • Stora Enso
 • Sveaskog

Skogskandidatprogrammet öppnar för ansökan den 15 mars. Läs mer om utbildningen på Linnéuniversitets hemsida.

Mellanskog bjuder in landsbygdsministern till Stjärnsund

Mellanskog ser med stor oro på hur artskyddsfrågorna påverkar skogsägare, skogsbruket och landsbygden. I samband med att en stor skogsutredning nyligen aviserades meddelade Landsbygdsministern att artskyddsfrågorna ska utredas separat under klimatminister Pourmokhtaris ledning. Mellanskog menar att hela regeringen behöver driva på för att utredningen ska komma på plats skyndsamt, frågorna brådskar, inte minst ur ett landsbygdsperspektiv.

– Vi ska ha ett ändamålsenligt artskydd, men frågan behöver också belysas ur ett skogsbruks- och landsbygdsperspektiv, annars missas helheten som är så avgörande för att skapa ett hållbart samhälle. Hela regeringen måste driva på för förändring, vi har inte råd att låta frågorna gå i långbänk, säger Mellanskogs vd Fredrik Munter.

Den mycket bekymmersamma utvecklingen är genomgående för hela skogssverige, men för Mellanskogs del är vissa geografiska områden särskilt utmanande, ett av dem är den lilla orten Stjärnsund i Hedemora kommun. Här har skogsägare fått en lång rad avverkningar stoppade på grund av fynd av orkidén knärot. Skogsägarna förbjuds att bruka sin mark, utan att rätten till ersättning för intrånget är klarlagd. Inventeringarna genomförs av en lokal grupp från den ideella naturvården. Situationen skapar osämja i bygden, sjukskrivningar och uppsägningar bland Mellanskogs personal, den leder till passivitet i skogsbruket och påverkar på sikt virkesflöden till närbelägen industri.

Mellanskog bjuder nu in Landsbygdsminister Peter Kullgren till ett skogsbesök i just Stjärnsund under våren.

– Vi vill få tillfälle att sätta oss ner framför brasan med ministern och visa på goda exempel, där ett aktivt skogsbruk kan kombineras med ett gott artskydd. Vi hoppas att detta kan ge oss ett bra tillfälle att föra konstruktiva diskussioner om vägen framåt för både skogen och landsbygden, säger Fredrik Munter.

Nytt beslut undanröjer Bombmurkledomen

Den så kallade Bombmurkledomen (MÖD 2017:7) är ett principiellt mycket viktigt domslut som tydliggjorde att markägare skulle beviljas dispens från artskyddsförordningen om pågående markanvändning avsevärt försvårades vid förekomst av nationellt fridlysta arter, som svampen bombmurkla.

Den principen har sedan dess varit viktig för att möjliggöra skogsbruk i områden med exempelvis riklig förekomst av den nationellt fridlysta orkidén knärot. Vid ett förbud med grund i artskyddsförordningen har markägaren haft möjlighet att söka dispens hos länsstyrelsen för att kunna fortsätta bedriva skogsbruk. 

Onsdagen den 28:e februari meddelade Mark- och miljööverdomstolen i ett antal domar att man upphäver den praxis som gällt sedan 2017. 

Orimliga konsekvenser för skogsägarna 

Mellanskog, som stöttat flera av markägarna i den juridiska prövningen, är mycket kritiska till utfallet. Hållbarhetschef Marie Wickberg menar att regeringens tid för att agera i artskyddsfrågorna nu har runnit ut.  

– Möjligheten till dispens var det sista lilla halmstrået för att kunna få till ett fungerande skogsbruk i områden med täta förekomster av exempelvis knärot. Nu krävs ett omedelbart agerande av klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari, artskyddsförordningen behöver skrivas om och det behöver göras mycket skyndsamt.

Domstolens resonemang bygger på domen från Högsta Domstolen från april 2023 (T 538-22) som pekar på att det kan finnas en ersättningsrätt för markägare vid artskyddsförbud, under vissa speciella omständigheter. 

MÖD menar att prövningar i samband med avverkningsanmälan, ansökan om dispens och slutligen ersättningskrav mot staten gör att en enskild inte drabbas av en oproportionerlig begränsning av sin markanvändning. Därför behöver man inte heller beakta det enskilda intresset av pågående markanvändning, på det sätt som skedde i bombmurkledomen.

– Domstolen grundar sitt resonemang på att det nu finns en dom om ersättningsrätt, problemet är bara att ingen vet vad den betyder i praktiken. Ett tänkbart utfall är att staten framöver kommer att få lägga många miljarder på skydd av knärot, ett annat är att skogsägarna får stå för den kostnaden, båda utfallen är i grunden orimliga, säger Marie Wickberg, hållbarhetschef på Mellanskog.

Den nu meddelade domen är prejudicerande och kan inte överklagas. 

För frågor kontakta:

Marie Wickberg, hållbarhetschef Mellanskog
073-9071772 

Ny styrelseordförande och nya ledamöter i Mellanskog

Valberedningen föreslår Peter Helander till ny ordförande i skogsägarföreningen Mellanskog. Därtill föreslås tre nya ledamöter väljas in i styrelsen när föreningsstämman fattar beslut 15 maj.

Peter Helander valdes in som ledamot i Mellanskogs styrelse 2023 och har lång erfarenhet av politiska processer och näringspolitiska skogsfrågor. Som riksdagsledamot 2016–2022 har Peter bland annat varit ledamot i Miljö- och jordbruksutskottet och Näringsutskottet. Peter har bred erfarenhet av styrelseuppdrag, bland annat i Riksbanksfullmäktige och Förbundet Svensk Fäbodkultur och utmarksbruk samt har haft rollen som Kommunstyrelsens ordförande och kommunalråd i Mora kommun under många år.

– Peter Helander har lång erfarenhet av näringspolitiska skogsfrågor och politiska processer. I kombination med den bredd han visar genom ledande positioner inom flera olika områden, ser vi en ledare som med sitt engagemang för uppdraget kan fortsätta utveckla Mellanskog i att skapa värde för medlemmarna, säger Erik A. Eriksson, valberedningens ordförande.

Peter Helander föreslås som ordförande i Mellanskogs styrelse för den kommande perioden 2024–2025.

– Mellanskog har gjort en fantastisk tillväxtresa under Karin Perers ordförandeskap. Jag är ödmjuk inför att vara nominerad för uppdraget som ordförande och min ambition är, om jag får förtroendet, att tillsammans med medlemmar, anställda, ledningsgrupp och styrelsen leda Mellanskog mot en fortsatt utveckling med skogsgårdens och föreningens lönsamhet och värdegrund i fokus, säger Peter Helander

Peter Helander, foto Mellanskog

Tre nya ledamöter
Anders Bengtsson, Kerstin Lindvall och Katarina Mowitz föreslås väljas till nya ledamöter i styrelsen. De kompletterar med kompetens och erfarenhet från bolagsstyrning och familjeföretagande samt tillför hållbarhetsperspektiv.

– Vi känner oss väldigt trygga med den styrelse som vi föreslår, tillsammans bildar de en stark styrelse med stor kompetens på områden som är viktiga för Mellanskogs medlemmar – ett starkt lag som kan möta framtidsutmaningar, säger Erik A. Eriksson.

Ledamöterna Erika Eriksson, Per-Anders Hansson, Lennart Sundén och Karin Perers väljer att avböja fortsatt arbete i styrelsen. Valberedningens förslag innebär att antalet stämmovalda ledamöter i styrelsen uppgår till åtta. Beslut om ny styrelse fattas av föreningsstämman 15 maj.

Vid frågor kontakta;

Erik A. Eriksson, valberedningens ordförande Mellanskog
070-580 24 14

Anna Ramstedt, kommunikationschef Mellanskog
010-482 80 30


Om Mellanskog
Mellanskog är en skogsägarförening med verksamhetsområde från Gotland i söder till Härjedalen i norr. Vi är en kooperation och ägs av 28 200 medlemmar. Vår vision är starkare skogsägare och rikare skogar. Det skapar vi bland annat genom att arbeta för höga virkespriser. Vi arbetar också näringspolitiskt för att stärka skogsägarnas ägande- och brukanderätt. Vi vill att skogarna som lämnas till nästa generation ska vara ännu bättre än de skogar vi själv brukar.

Förändringar i Mellanskogs styrelse

Ordförande i skogsägarföreningen Mellanskog, Karin Perers, meddelar att hon efter 20 år i styrelsen varav 11 år som ordförande, avböjer omval vid stämman i maj.

Karin Perers

Under perioden som Karin Perers har varit styrelseledamot och ordförande i Mellanskog har föreningen gått från ekonomiskt underskott till en stark, framgångsrik och hållbar förening med 28 200 medlemmar. Kraften i kooperationen stärktes ytterligare när föreningsstämman antog den kooperativa koden 2022. Med en framflyttad position inom näringspolitik har stödet till den enskilde skogsägaren förstärkts och tillsammans med ett breddat tjänsteutbud kan Mellanskog idag erbjuda stöd för alla delarna i ett skogsägande.

– Samverkan ger styrka. Under min tid som ordförande har vi utvecklat ett tydligt ”vi” i hela Mellanskog. Vi är nu starkare än någonsin. Mellanskogs fria egna kapital har gått från minus 123 miljoner kronor till mer än en miljard kronor i positiv tillgång, tack vare goda egna rörelseresultat och utdelning från vårt allt mer effektiva intressebolag Setra. Skogsägarnas unika mål är utgångspunkt för vår rådgivning. Medlemsantalet ökar. Mellanskog tar plats i oväntade sammanhang och vår röst är respekterad i skogspolitiken. Mellanskog är på väg, i full fart framåt, och det är moget och klokt att lämna över ordförandeklubban till ny person, säger Karin Perers, ordförande i Mellanskog.

Valberedningens förslag till ny ordförande presenteras 26 februari. Beslut om ny ordförande fattas av föreningsstämman 15 maj.