Fri webbutbildning om skogsbrand och eftersläckning/efterbevakning

En normal sommar drabbas Mellanskogs område av ett antal skogsbränder. Varje brand är kostsam för skogsägaren och samhället. Nu kan du som medlem i Mellanskog utan kostnad ta del av samma utbildningar som våra anställda och entreprenörer behöver ha för att få arbeta i skogen.

Utbildningarna Brand och Eftersläckning/Efterbevakning bygger på de branschgemensamma riktlinjer som skogsbranschen tagit fram och ger dig bland annat kunskaper för att bedöma brandrisk, upptäcka skogsbrand, kunna agera brandvakt vid pågående skogsarbete och vad du behöver känna till för att arbeta med efterbevakning efter brand.

En skogsbrand är ofta både kostsam och känslomässigt jobbig för
skogsägare som drabbas.

Kunskapstest och kompetensbevis

Båda utbildningarna består av teori där text, illustrationer och korta filmer varvas med och åtföljande kunskapstest. Har du inte tid att göra hela utbildningen i ett sträck kan du pausa och återkomma vid ett senare tillfälle. När du fått godkänt resultat på kunskapstesten kan du även skriva ut ett kompetensbevis.

För att komma till utbildningarna loggar du in på medlemswebben (använd Mobilt BankID eller medlemsnummer och lösenord). Där finns instruktioner om kurserna.

De här kurserna erbjuds

Kursen Brand är framtagen för de som ska utföra förebyggande brandbevakning. Exempelvis i samband med bevakning av pågående maskinarbete då det är hög brandrisk. Kursen tar cirka en timme att genomföra.

Kursen Eftersläckning/Efterbevakning ger dig bland annat kunskaper för att bedöma brandrisk, upptäcka skogsbrand och vad du behöver känna till för att arbeta med efterbevakning efter brand.

Helikopter vattenbombar den stora skogsbranden som drabbade
stora delar av Mellansverige, sommaren 2018.
Foto: Erik Westberg

Lanseringen av nya medlemsappen försenad

Mellanskog har tidigare meddelat att den nya medlemsappen inom kort kommer att lanseras. Appen är nästan helt färdig, men några viktiga justeringar återstår och därför skjuts lanseringen till mitten av augusti.

Den nya medlemsappen skulle ha lanserats i början av sommaren men på grund av förseningar i projektet skjuts nu lanseringen till mitten av augusti istället.

– Appen är i princip färdigutvecklad, det är bara några små åtgärder samt sluttestning som kvarstår. En ny funktion som vi gärna vill få med till lanseringen är inloggning med mobilt BankID. Och det är bland annat den funktionen som inte ännu är riktigt färdig. Vi har därför valt att skjuta på lanseringen till mitten av augusti, säger Marie Wickberg, kommunikationschef på Mellanskog.

När den nya medlemsappen släpps kommer den att uppdateras automatiskt på de telefoner/surfplattor som har den inställningen påslagen. För övriga kommer man att behöva hämta den på nytt i AppStore/GooglePlay.

– Vi kommer att informera om när vår nya medlemsapp är släppt och vi tror att den kommer att ge alla våra medlemmar ytterligare stöd i sitt skogsägande, säger Marie Wickberg.

Under tiden går det utmärkt att använda nuvarande medlemsapp som alla Mellanskogs medlemmar kostnadsfritt har tillgång till.

Mellanskogs medlemsapp