Lär dig mer om skogsbrand!

Helikopter släcker skogsbrand

Sommar, sol och gassande värme. Vi befinner oss just nu mitt i den säsong som många skogsägare bävar för – skogsbrandssäsongen. Kombinationen av höga temperaturer, torka och soligt väder gör att risken för skogsbrand ökar dramatiskt.

Som medlem i Mellanskog har du möjlighet att ta del av vår nya utbildningssatsning Mellanskogsakademin. Genom Mellanskogsakademin kan du just nu genomföra en webbutbildning om skogsbrand, helt utan kostnad. Utbildningen är en del av Skötselskolan och består av tre delkurser som tillsammans avhandlar det som är viktigt för varje skogsägare att känna till gällande skogsbränder:

  1. Brand – ger grundläggande kunskaper om brand i skogsmark.
  2. Eftersläckning – ger dig kunskaper om vad som gäller när räddningstjänsten lämnat över ansvaret till dig som markägare, detta baseras på skogsbranschens gemensamma riktlinjer.
  3. Brandbevakning – handlar om hur man motverkar och bevakar att inte brand uppstår i samband med eller efter maskinarbete i skogsmarken.

Alla tre delkurser finns tillgängliga gratis för dig som medlem. På din medlemswebb finns information om hur du gör för att ta del av webbutbildningen om skogsbrand. Klicka här för att logga in på Medlemswebben!

Förebygg bränder i din skog

Utöver webbutbildningen om skogsbrand så finns det att antal saker du som skogsägare kan göra själv för att minska risken för brand i din skog:

  • Iaktta största försiktighet om brandrisken är hög. Detta gäller alla som vistas i skog och mark.
  • Ladda ner appen ”Brandrisk ute” från MSB genom att klicka här.
  • Håll skogsbilvägar buskröjda för att minska spridningsrisk samt farbara så att räddningstjänsten kan ta sig fram om det behövs.
  • Mellanskog rekommenderar att du som skogsägare tecknar en försäkring mot skador vid brand.
  • I ett längre perspektiv rekommenderar vi en skogsskötsel som sprider risken för skador och minskar risken för brand, storm och större insektsangrepp. Det innebär bland annat att plantera rätt träslag på rätt marker, att skapa en variationsrik skog med inslag av löv och ha ett bra nät av skogsbilvägar.

Läs mer om skogsbruk vid brandrisk på vår hemsida genom att klicka här.

Det här är Mellanskogsakademin

Mellanskogsakademin är Mellanskogs nya utbildningssatsning med syfte att öka kunskapen om skog och skogsägande hos våra medlemmar. De första kurserna äger rum redan i höst, se vår evenemangskalender för mer information. Välkommen att anmäla dig till höstens kurser, du också!

Nu får våra medlemmar mer betalt

Nu genomför Mellanskog en rejäl prishöjning på gran- och talltimmer i hela vår geografi. Prishöjningen förstärker ytterligare Mellanskogs position med marknadsledande prislistor och nyttan med medlemskapet förstärks ytterligare. Det lönar sig alltid att vara medlem i Mellanskog!

Vi höjer priset på timmer med i genomsnitt 60 kronor/m³to på gran- och talltimmer i hela Mellanskogs område. Höjningen är möjlig tack vare den starka konjunkturen på sågverksmarknaden och är en del av vår strategi att kontinuerligt stärka fördelarna med ett medlemskap i föreningen.

Som medlem får du utöver prishöjningen även ta del av den medlemspremie som lanserades 2020, vilket innebär att du får ett tillägg på 30 kr/m³to på alla sågbara sortiment av barr i vår geografi. Här kan du läsa mer om medlemspremien.

– Vi bygger och renoverar som aldrig förr och efterfrågan på sågade trävaror har ökat kraftigt. Det ska synas på timmerpriserna att det är en stark konjunktur och det ska självklart gynna våra medlemmar, säger Fredrik Munter, Mellanskogs vd.

Se Mellanskogs virkeschef, Lars Magnusson, berätta mer om prishöjningen och om marknadsläget i den film som just publicerats på Medlemswebben, klicka här för att logga in!