Hållbart skogsbruk

Vi framtidssäkrar skogen för ett hållbart samhälle. Framtidens utmaningar kräver kloka beslut idag.

Skogarna vi lämnar över till nästa generation ska vara rikare än de skogar vi har i dag, både ur ett biologiskt mångfaldsperspektiv och ett produktionsperspektiv. Ett aktivt skogsbruk är ett av de bästa sätten att motverka klimatförändringarna. Vi är en del av lösningen på vår tids största utmaning och vi är stolta över vårt bidrag till ett hållbart samhälle.

Det hållbara skogsbruket genomsyrar hela vår verksamhet. Förväntningarna från omvärlden är höga och uttrycks bland annat i FN:s globala mål för hållbar utveckling, i lagstiftning från EU och Sverige, i certifieringsstandarder och i den löpande dialogen med kunder, leverantörer och allmänheten.

Våra certifieringar är ryggraden i vårt hållbarhetsarbete. Mellanskog som förening är certifierad enligt PEFC och ISO 14001. Vi strävar efter att bidra till FN:s globala mål för hållbar utveckling. Läs mer.