Hållbart skogsbruk

Ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet är grunden för Mellanskogs affärsmodell. Vår största resurs, skogen, har en omloppstid på ungefär 80 år. En planta som sätts i dag skördas av nästa generation – med de tidsperspektiven blir hållbarhetsarbetet centralt.

Vår ekologiska hållbarhet har utgångspunkten att de skogar vi lämnar till nästa generation ska vara rikare än de vi har i dag. Ett aktivt skogsbruk är ett av de bästa sätten att motverka klimatförändringarna och vi är stolta att vara en del av lösningen på vår största miljöutmaning.

Ryggraden i vårt hållbarhetsarbete är våra certifieringar.

Vår ekonomiska hållbarhet bygger på att Mellanskog är en ekonomisk förening. Målet är att ge medlemmarna god nytta genom en stark ekonomi i föreningen och en skogsskötsel som skapar ett lönsamt skogsföretagande.

Vår sociala hållbarhet syns i att Mellanskog bland annat skapar aktivitet och arbetstillfällen i bygder där jobb kan vara sällsynta. Jämställdhet och värdegrundsarbete är en rättvisefråga och en förutsättning för att skapa en ännu starkare och konkurrenskraftig förening i framtiden.

Våra certifieringar

Ryggraden i vårt hållbarhetsarbete är våra certifieringar. Mellanskog som förening är certifierad enligt PEFC och ISO 14001. Vi strävar efter att bidra till FN:s globala mål för hållbar utveckling.