Personuppgiftshantering

Dataskyddsförordningen är EU:s regelverk kring hur personuppgifter får behandlas. En annan benämning är GDPR (General Data Protection Regulation).

I detta dokument kan du läsa mer om hur Mellanskog behandlar dina personuppgifter: Skogsägarna Mellanskog, personuppgiftshantering

Personuppgifter använder Mellanskog för att våra medlemmar och leverantörer på ett tryggt och enkelt sätt ska kunna ta del av våra tjänster och erbjudanden. Personuppgifter lagras i Mellanskogs register. Du som medlem eller leverantör till Mellanskog har rätt att kostnadsfritt få information om dina personuppgifter på Mellanskog.

Dina personuppgifter – dina rättigheter

Här är några exempel på rättigheter som du som medlem i Mellanskog har:

  • Du har rätt att en gång per år kostnadsfritt få information om dina personuppgifter. En sådan begäran ska ske via e-post till Mellanskog.
  • Du kan också begära att personuppgifter rättas, raderas eller blockeras genom att kontakta Mellanskog. Det finns även regler för dataportabilitet av uppgifter.
  • Du kan anmäla om du vill att dina uppgifter inte längre ska behandlas av Mellanskog för direktmarknadsföring.
  • Du kan lämna klagomål om Mellanskogs hantering av dina personuppgifter direkt till Integritetsskyddsmyndigheten, www.imy.se

Har du frågor om dina personuppgifter hos oss?

Har du frågor som rör behandlingen av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta Mellanskog på info@mellanskog.se.