Skoglig förvaltning

Mellanskog är en omtyckt och seriös förvaltningsaktör i Mellansverige. Våra förvaltningssamarbeten präglas av långsiktighet och hållbarhet och vi är stolta över våra många långa kundrelationer.

Med Mellanskogs starka organisation och moderna verksamhet kan vi ta hand om alla nödvändiga åtgärder på din fastighet, såsom markberedning, plantering, röjning, gallring, föryngringsavverkning och vägbyggnad. Vi är skickliga på att placera ditt virke på marknaden till konkurrenskraftiga priser.

Dessutom, som förvaltningskund hos oss, kan du förvänta dig att vi prioriterar lyhörd skogsskötsel, välunderhållna skogar och ordning och reda. Våra erfarna förvaltare är här för att säkerställa din trygghet och välinformerade beslut, oavsett vilka önskemål du har för din fastighet. Din tillit är vår högsta prioritet.

Vi tar hand om din skog – tillsammans.

Det är du och dina önskemål som står i fokus när du väljer Mellanskog som förvaltare för din fastighet. En tätortsnära kommunskog där de mjuka värdena ska skapa friskvård och välmående för kommuninvånarna? Ett allmänningsskifte som ska generera ekonomisk avkastning till andelsinnehavarna över många år framöver? Eller din alldeles egna skogsfastighet som ska skötas och avkasta värden till dig och din familj?

Oavsett förutsättningarna är det din vision för skogen som skapar målbilden vi arbetar mot.

Lyhörd skogsskötsel

Skogsförvaltning är ett långsiktigt arbete med långa omloppstider. Maximal effektivitet och lönsamhet skapas när samarbetet utvecklats över tid och vi känner varandra väl.
Vår framgångsmodell är därför att främja långsiktiga samarbeten och goda relationer. Din förvaltare utformar skötseln efter just dina önskemål.

Välskötta skogar

Genom att ständigt utveckla förvaltarrollen stoltserar vi med branschens tyngsta förvaltare vad gäller professionell och hållbar skogsförvaltning. Samtliga har högre skoglig utbildning och det väletablerade renommé och kontaktnät som kommer av mångårig erfarenhet inom sitt fält.

I samråd med dig som skogsägare bedriver vi tillsyn och genomför löpande de åtgärder vi enats om.
Du kan helt enkelt känna dig trygg i att vi sköter din skog och skapar de värden just du prioriterar. I vår förvaltningstjänst ingår dessutom återväxtinventeringar på all föryngring och en skogsbruksplan som hålls uppdaterad. På så sätt säkerställer vi att även nästa generation kan njuta av välskötta skogar.

Ordning och reda

Vi fakturerar och slutredovisar löpande. Du kan förvänta dig prydliga, överskådliga och väl formulerade underlag, oavsett om det är ett styrelseunderlag eller en årsredovisning. Vi bibehåller våra goda relationer genom att leverera mot beslutade budgetar och redovisar utfall och avvikelser på ett begripligt sätt.
Vi förvaltar ditt förtroende genom att vara ärliga, transparenta och informera dig löpande. Vi strävar efter att tillfredsställa beslutade insatser, förväntningar och önskemål. Och om naturen lägger sig i och vi inte lyckas? Då informerar vi givetvis om det också.

Här hittar du Mellanskogs förvaltare.

Klicka här för att hitta en förvaltare nära dig. Finns ingen förvaltare i just ditt närområde?
Kontakta din områdeschef eller förvaltningschef Anna Furness.