Vinstdelning i Mellanskog

När Mellanskog går med vinst kommer det dig som medlem tillgodo.

Utdelningen kan ske antingen som ränta på ditt insatskapital eller som en så kallad efterlikvid på levererat virke. Beslut om nivåerna på utdelning fattas på föreningsstämman.

Ränta på insatskapitalet

Ränta på insatskapitalet innebär att du får dela på vinsten med de andra medlemmarna. Hur stor andel av utdelningen du får baseras på hur många insatser du har.

Det här är efterlikvid

Efterlikvid innebär att de medlemmar som levererat virke till Mellanskog får en extra utbetalning. Storleken på utdelningen baseras på virkesvärdet för alla inmätta volymer som levererats under verksamhetsåret.