Skogsbilväg

Vägarna i skogen är nödvändiga för skogsbrukets virkestransporter och fyller en viktig funktion vid bekämpning av skogsbränder. Skogsbilvägnätet gör också skogen mer tillgänglig för rekreation och friluftsliv.

skogsbilvägEtt välplanerat och väl underhållet skogsbilvägnät påverkar skogsbrukets lönsamhet genom att sänka transportkostnaderna för virket.

Dyra transporter i skogen

Det är betydligt dyrare att transportera virket i skogen än på skogsbilvägen och en tumregel brukar vara att det vid terrängtransportavstånd över 300 meter är lönsamt att bygga bilväg. En annan tumregel är att kostnaden för terrängtransport är 50 gånger högre än för virkestransport på väg.

Vi kan hjälpa dig med planering av vägbygge

Skogskunskap.se/vagar kan du bland annat läsa om projektering, vägbyggnad, drift och underhåll.

Kontakta din skogliga rådgivare om du vill få hjälp med planering och projektering av vägar, dimensionering och prioritering av vägunderhåll eller hitta en lämplig form för vägförvaltning.