Leveransvirke

Att sälja leveransvirke innebär att du som skogsägare själv avverkar din skog och sedan säljer virket till Mellanskog.

Innan avverkningen påbörjas rekommenderar Mellanskog att du tecknar ett kontrakt med oss. Det är viktigt för att du ska få upplysningar om vilka sortiment som är aktuella och hur de ska apteras, dvs kapas upp i olika längder.

Sågning med motorsåg, MellanskogMånga skogsägare upplever en tillfreds-
ställelse av att arbeta i egen skog.

Vi hämtar upp ditt virke

Timmervälta Illustration Maja LarssonMellanskog hämtar virket vid bilväg eller i skogen och du får betalt för de sortiment som mäts in enligt gällande prislista. Pengarna sätts in på ditt merkonto hos Mellanskog om du är medlem eller betalas ut till det konto som du angett.