Markberedning

Markberedning ökar plantans möjligheter att överleva och växa. Den underlättar också själva planteringsarbetet.

I de allra flesta fall är markberedning en förutsättning för ett lyckat föryngringsresultat.

Viktigaste argumenten för markberedning är att:

  1. konkurrensen från gräs och örter minskar,
  2. marktemperaturen ökar och det blir jämnare fuktighet,
  3. näringen i marken blir mer tillgänglig för plantan,
  4. risken för snytbaggeangrepp minskar.

Vilken markberedningsmetod som passar bäst och när åtgärden ska utföras beror på föryngringsmetoden och förutsättningarna på växtplatsen.

Markberedare tecknad bild

Mellanskog rekommenderar

  • Fatta gärna beslut om markberedning och föryngring redan när avverkningen planeras. Det ger god framförhållning och gör det lättare för Mellanskog att tillhandahålla rätt markberedningsresurser när det är dags för markberedningen.
  • Det är bra om markberedningen får ”ligga till sig” över en vinter, innan plantering. Vid föryngring med sådd rekommenderar vi markberedning samma vår som själva sådden. Detta för att det känsliga fröet ska utsättas för så lite konkurrens som möjligt från hyggesvegetationen.
  • Du kan anlita Mellanskog för markberedning och föryngring även om någon annan har gjort avverkningen.