Plantering

Plantering är den vanligaste föryngringsmetoden och görs i regel efter en markberedning. Det bästa är att fatta beslut om markberedning och föryngring redan i samband med avverkning.

När Mellanskog tar hand om föryngringen är det också vi som ansvarar för att plantorna finns på plats vid hygget när det är dags för plantering.

God framförhållning – beställ plantor i tid

Tecknad bild på person som planterar skogEftersom det tar tid att producera skogsplantor är det viktigt med god framförhållning. Om du vill sköta planteringen själv bör du kontakta din skogliga rådgivare med din plantbeställning senast hösten innan plantering för att vara säker på att få tag på rätt typ av plantor av god kvalitet.

Mellanskog har ett avtal med Svenska Skogsplantor om produktion och leverans av plantor till våra medlemmar. Vill du köpa plantor till medlemspris? Prata med din skogliga rådgivare så får du veta mer.

RING OSS OCH PRATA PLANTERING