Medlemskap, insatser och ekonomi

Vi är en kooperation och drivs som en ekonomisk förening. Det betyder att alla medlemmar äger en del av Mellanskog. Det är medlemmarna som bestämmer föreningens inriktning. Vi verkar enligt principen: en medlem - en röst.

Mellanskogs vision är att skapa starkare skogsägare och rikare skogar. Våra stadgar är grunden i vår verksamhet där står det att Mellanskog har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Det gör vi bland annat genom att verka för ett lönsamt, hållbart och miljöanpassat skogsbruk.

Insatser i Mellanskog

Tecknad bild på pengapåseBasen i vår ekonomiska förening är ditt och de andra medlemmarnas insatskapital. Insatskapitalet ger en ekonomisk stabilitet åt föreningen och fungerar som andelar när vi betalar ut ränta på insatskapitalet. Ju större insats du har, desto större andel av utdelningen får du.

Insatsskyldighet

Alla medlemmar har en insatsskyldighet. Varje insats kostar 300 kr. Ju större skogsfastighet du har desto större insatsskyldighet enligt regeln att 1 hektar produktiv skogsmark motsvarar 1 insats. Taket för insatsskyldighet ligger vid 200 hektar. Har du en större areal produktiv skogsmark behöver du inte betala in en högre insats om du inte vill.

Grundinsats på 900 kr

För att bli medlem i Mellanskog behöver du betala in en så kallad Grundinsats. Grundinsatsen är 900 kr och sätts in på ett insatskonto som Mellanskog öppnar för din räkning i samband med ditt inträde.

Insatskapitalet är ditt eget

Varje gång du levererar virke till Mellanskog byggs ditt insatskapital på. Är du aktiv skogsbrukare bygger du upp ditt insatskapital snabbt. Pengarna tas genom att 2 % av din avräkningslikvid förs över till ditt insatskonto. Även om du avverkar mycket under ett år kan aldrig mer än 10 % av din totala insatsskyldighet dras på ett år. Insatskapitalet är ditt eget. Om du lämnar Mellanskog får du tillbaka värdet på det insatskapital du byggt upp under tiden du varit medlem.

Återbetalning av ditt insatskapital går till så här:

  • Om ditt insatskapital är mindre än 20 000 kr återbetalas hela insatskapitalet på ett år.
  • Om ditt insatskapital är 20 000 kr – 29 999 kr återbetalas insatskapitalet på två år i två lika delar.
  • Om du har mer än 30 000 kr i insatskapital återbetalas insatskapitalet ut under tre år i tre lika stora delar.

Utbetalning av insatser sker i juni månad efter att föreningsstämman fastställt föreningens årsbokslut. Dödsbon får hela insatsen utbetald vid ett tillfälle.

Bli medlem

För att bli medlem i Mellanskog ekonomisk förening behöver du vara skogsägare, skogsbrukare eller handla med skogsprodukter inom Mellanskogs verksamhetsområde. Du behöver ställa upp på föreningens ändamål och arbeta för föreningens bästa.

BLI MEDLEM HÄR

Investerande medlem

Är du redan medlem i Mellanskog? Har du funderat på om du kan vara kvar i Mellanskog även om du inte längre är skogsägare t.ex. efter ett generationsskifte eller försäljning av skogen? Då vill vi tipsa dig om möjligheten att bli investerande medlem. Som investerande medlem har du samma demokratiska rättigheter som medlemmar. Du kan engagera dig som förtroendevald och nyttja medlemmarnas rättigheter och förmåner. Som investerande medlem har du har kvar ditt insatskapital i Mellanskog och får samma utdelning på insatskapitalet varje år som alla andra medlemmar.

För att bli investerande medlem behöver du säga upp ditt ordinarie medlemskap i Mellanskog. Ange på uppsägningsblanketten att du vill bli investerande medlem. Efter några veckor får du en bekräftelse på att ditt nya medlemskap som investerande medlem är klart.

Utträde och uppsägning av medlemskap

Om du vill lämna Mellanskog ansöker du om utträde. Om du ansöker om utträde senast 30 november börjar ditt utträde gälla vid årsskiftet.

Uppsägning av medlemskap

Skicka in en ifylld och signerad blankett till medlemsservice:

Mellanskog
Medlemsservice
Box 127
751 04 Uppsala