Föreningens styrelse

Peter Helander

Ordförande

073-072 86 27

Jag känner starkt för ägande- och brukanderätten. Att svensk skog ska tvingas brukas ur en europeisk kontext blir fel ur alla synpunkter.

Karin Mattson

Vice ordförande

070-60037 22

Jag gillar kombinationen av företagande, affärer och påverkansarbete – skog är lokalt och internationellt på samma gång.

Anders Bengtsson

070-8914826

Kerstin Lindvall

070-2181975

Jag vill bidra till ett aktivt och långsiktigt hållbarhetsarbete som skapar affärsnytta samt stärker både skogsägarnas och samhällets resiliens i en föränderlig värld.

Sven Erik Hammar

0684-290 43

070-691 14 52

Jag arbetar för större frihet för skogsägarna och stärkt lönsamhet för medlemmarna.

Thomas Arctaedius

070-595 21 68

Jag vill vara del av att utveckla Mellanskog till en stark och innovativ medlemsrörelse.

Katarina Mowitz

070-6897730

Per-Olof Nyman​

070-657 42 47​

Jag vill stärka lönsamheten på familjeskogsgården där äganderättsfrågor och långsiktig hållbarhet står i förgrunden.

Magnus Sääf

Personalrepresentant

010-482 81 50

Jag brinner för att förvalta medlemmarnas gröna guld, som är den tydligaste vägen till ett hållbart klimat.

Mårten Gustavsson

Personalrepresentant

010-482 81 63

Jag gör mitt yttersta för att vara en god planetskötare och med stor respekt förvalta skogens alla värden utifrån skogsägarens önskemål.

Emelie Källemyr

Ersättare personal

010-482 80 23

Min drivkraft som personalrepresentant är att värna om en god dialog mellan Mellanskogs medarbetare och medlemmar.  

Anders Englund

Ersättare personal

010-482 83 85

Jag drivs av att ge skogsägarna råd om hur de kan sköta sin skogsgård på bästa sätt efter deras behov.