Föreningens styrelse

Karin Perers

Ordförande

0226-310 10

070-586 08 30

Jag kämpar för att skogsbruk ska vara lönsamt och hyllas för sin stora klimatnytta.

Lennart Sundén

Vice ordförande

070-945 01 75

Jag vill skapa bättre marknadsförutsättningar i Mellansverige. Det ska vara riktigt lönsamt att vara skogsägare här.

Erika Eriksson

054-86 30 10

070-849 69 55

Det är tillsammans som vi bäst skapar förutsättningar för ett hållbart, klimatsmart och lönsamt skogsbruk.

Thomas Arctaedius

070-595 21 68

Jag vill vara del av att utveckla Mellanskog till en stark och innovativ medlemsrörelse.

Sven Erik Hammar

0684-290 43

070-691 14 52

Jag arbetar för större frihet för skogsägarna och stärkt lönsamhet för medlemmarna.

Per-Anders Hansson

0270- 353 41

070-539 11 77

Det ska vara fortsatt roligt och fritt att bruka skog – med stärkt lönsamhet.

Karin Mattsson

070-600 37 22

Jag gillar kombinationen av företagande, affärer och påverkansarbete – skog är lokalt och internationellt på samma gång.

Mårten Gustavsson

Personalrepresentant

010-482 81 63

Jag gör mitt yttersta för att vara en god planetskötare och med stor respekt förvalta skogens alla värden utifrån skogsägarens önskemål.

Magnus Sääf

Personalrepresentant

010-482 81 50

Jag brinner för att förvalta medlemmarnas gröna guld, som är den tydligaste vägen till ett hållbart klimat.

Anders Englund

Ersättare personal

010-482 83 85

Jag drivs av att ge skogsägarna råd om hur de kan sköta sin skogsgård bästa sätt efter deras behov.

Emelie Källemyr

Ersättare personal

010-482 80 23

Min drivkraft som personalrepresentant är att värna om en god dialog mellan Mellanskogs medarbetare och medlemmar.