• Västmanland

  Datum: 04 apr - 18 apr kl. 18:00 - 21:00

  Varför föreslår din skogliga rådgivare att det skall planteras 1800 plantor på din tallmark? Varför ska du undvika att gallra efter att skogen blivit 18 meter? Vad är egentligen bäst, gran, tall eller löv?

 • Uppland

  Datum: 04 apr kl. 19:00 - 21:00

  Plats: Kvarnen vid Forsmarks bruk

  Vi samlas klockan 19.00 vid kvarnen. Peter Hunger tar med sig olika fågelholkar och berättar om hur vi skapar bra boplatser åt ugglorna. Vid skymningen smyger vi ut för att lyssna på uggleläten. Eventuellt behöver vi förflytta oss med bilarna om vi inte hör något just där vi har samlats.

 • Mellanljusnan, Nordöstra Hälsingland

  Datum: 05 apr kl. 18:00 - 21:00

  Plats: Folkets hus, Delsbo

  Mellanskogsakademin bjuder nu in till en kväll med temat hyggesfritt skogsbruk!

 • Örebro

  Datum: 12 apr kl. 13:00 - 14:30

  Plats: E.ONs värmeverk, Åbyverket, Örebro

  Åbyverket består av två stycken biobränsleeldade pannor. Panna 5 är på 170 MW och Panna 6 på 70 MW. Här eldas en blandning av olika restprodukter från skogen såsom sågspån, bark och GROT som ger värme, varmvatten och el med låg klimatpåverkan till många villor i Örebro.

 • Örebro

  Datum: 13 apr - 27 apr kl. 18:00 - 21:00

  Plats: Mellanskogs kontor Bettorpsgatan 10, 703 69 Örebro

  Varför föreslår din skogliga rådgivare att det skall planteras 1800 plantor på din tallmark? Varför ska du undvika att gallra efter att skogen blivit 18 meter? Vad är egentligen bäst gran, tall eller löv?

 • Södra Värmland

  Datum: 14 apr kl. 13:00 - 16:00

  Plats: Gatan, skyltat från Visnums-Kilsvägen

  Välkomna på skogsdag söder om Kristinehamn.

 • Örebro

  Datum: 18 apr kl. 18:00 - 21:00

  Plats: Scandic Västhaga, Örebro

  Örebro län är särskilt drabbat av stora angrepp av granbarkborre. Problemen fortsätter och markägare får förändrade förutsättningar för sin skogliga planering och även stora ekonomiska konsekvenser. Vi bjuder in till en kväll för att öka kunskaper och förståelse för både svårigheter och möjligheter med att begränsa skador av granbarkborre.

 • Uppland

  Datum: 21 apr kl. 11:00 - 14:30

  Plats: Stensunda, Alunda

  Mellanskogsakademin bjuder in till en intressant dag i skogen med tema plantor och planering. Vi samlas klockan 11:00 hos skogsägaren Jörgen Blaad, Stensunda – se bifogad länk Mellanskog bjuder först på enklare lunch!

 • Örebro

  Datum: 21 apr kl. 15:00 - 17:00

  Plats: Östra Rynninge, följ Almsvägen norrut från Stora Mellösa tills ni ser skyltarna

  Varmt välkomna på skogsdag vid Östra Rynninge, Stora Mellösa!