Kontakt

Mellanskogs huvudkontor finns i Uppsala Science park.

Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 60
752 37 Uppsala
Telefon växel: 010-482 80 00
E-post