Vår historia

Mellanskogs historia börjar med den storskaliga industrialiseringen som förändrar Sverige och hela västvärlden. Då blir skogen plötsligt mycket betydelsefull i marknadsekonomin och de enskilda skogsägarna ute på landsbygden har behov av att sluta sig samman för att bilda ett alternativ till bolagen som försöker komma åt skogen och göra sig stora vinster via ett fjärrägande.

På 1840-talet började skogsbolagen skriva kontrakt med bönder och byalag om skogsavverkningar. 

Skogsbruk från förr foto Nils SäfströmSkogsarbete. Foto: Nils Säfström

Kontrakten var långa och löpte ofta på 50 år. De långa löptiderna gjorde att driften på skogen blev hård.

Ur tanken att vi blir starkare tillsammans föddes Dalarnas Skogsägareförening u.p.a (utan personligt ansvar) år 1906.

Myndigheterna oroade sig för brist på skog.  Den, för Sverige, så viktiga resursen hade under lång tid utarmats. I början av 1900-talet var Sverige till stora delar avskogat.

Enskilde skogsbonden kom i kläm

Mellan storbolag, patroner och myndigheter fanns den enskilde skogsbonden som ibland riskerade att komma i kläm. Något måste göras. 1905 trädde en ny skogsvårdslag i kraft, bland annat tydliggjordes att för varje träd som avverkades skulle ett nytt planteras. En princip som under senaste århundradet har återuppbyggt Sveriges skogar. Idag har vi mer än dubbelt så mycket skog som vid 1900-talets början. Vi blir starkare tillsammans.

En ny rörelse föds

Ur tanken att vi blir starkare tillsammans föddes Dalarnas Skogsägareförening u.p.a (utan personligt ansvar) år 1906. En ekonomisk förening som skulle garantera att skogsägarnas rättigheter togs till vara.

Skogsbruk från förr foto Nils SäfströmSkogsägare samlade till möte. Foto: Nils Säfström

Runt om i landet bildades sedan skogsägarföreningar. Idag, mer än 110 år senare, lever ättlingen Mellanskog vidare i ny skepnad, men med samma grundtanke: