Ekonomisk och juridisk rådgivning

Att äga skog handlar om betydligt mer än det rent skogliga. Skogsägandet är komplext och behovet av rådgivning ser olika ut i olika skeden av livet. Kanske kommer du köpa en skogsfastighet, ärva skog eller planera för ett generationsskifte? Vi har kompetensen och finns här för dig när du behöver ekonomisk eller juridisk rådgivning gällande dig, din fastighet och ditt skogsägande.

För oss som skogsägarförening står du som privat skogsägare alltid i centrum. Vi erbjuder en mängd olika skogliga tjänster och som medlem hos oss har du tillgång till en egen skoglig rådgivare.

Vi har utökat vårt utbud och medlemsnytta genom att även erbjuda ekonomisk och juridisk rådgivning. På så vis kan vi vara ett stöd för dig och din familj i en betydligt större del av skogsägandet. 

Stort utbud av tjänster

På enheten ekonomisk och juridisk rådgivning arbetar en grupp seniora ekonomer och jurister med gedigen kompetens. Några exempel på tjänster vi kan hjälpa dig med är:

•  Generations- och ägarskifte
•  Ekonomi- och skatterådgivning
•  Fastighetsvärdering
•  Familjerätt
•  Fastighetsrätt
•  Arrende och nyttjanderätt
•  Intrång
•  Fastighetsförmedling av skogsfastigheter

Medlemsrabatt 25% på samtliga ekonomiska och juridiska tjänster

Kontakta oss

Kontakta oss direkt med din förfrågan via vårt KONTAKTFORMULÄR
Du kan också komma i kontakt med oss via din skogliga rådgivare eller förvaltare.

Du behöver inte vara medlem i Mellanskog för att nyttja våra tjänster, men medlemmar har företräde och mer förmånliga priser. Läs gärna mer om medlemskapet här.

Vi ser fram emot att höra ifrån dig!

För fastighetsmäklare

Beställning fil och ajourhållning planer