Föreningsstämma

Föreningsstämman är Mellanskogs högsta beslutande organ. 2024 års föreningsstämma ägde rum på Uppsala slott den 15 maj.

Vår föreningsstämma är central för föreningens verksamhet och är det forum där medlemmarnas representanter fattar beslut om exempelvis motioner, förslag till eventuell utdelning och väljer vilka som ska ingå i föreningsstyrelse, valberedning och revision.

Varje skogsbruksområde har under sina årsmöten utsett representanter från sitt område (så kallade fullmäktige) som ska företräda sitt skogsbruksområde på Mellanskogs föreningsstämma. Antalet fullmäktige som sänds från varje område bestäms av antalet medlemmar respektive skogsbruksområde har vid årsskiftet före stämman. Totalt har Mellanskogs föreningsstämma 100 fullmäktige.

Föreningsstämman 2024. Uppsala slott. Fotograf Liisa Eelsoo.

Motioner

Motioner är ett sätt för Mellanskogs medlemmar att ge förslag på åtgärder eller utvecklingsinsatser i organisationen. Föreningsstyrelsen svarar på motionerna där den yrkar bifall, avslag eller att stämman ska anse att motionen är besvarad. Men det är föreningsstämman som fattar beslut om motionerna. Innan stämman anordnas motionstorg där motionärer, fullmäktige och styrelsen möts för att diskutera motionerna och styrelsens motionssvar.

Se Mellanskogs föreningsstämma 2024 i efterhand

2024 års stämmohandlingar

Här kan ni läsa Stämmohandlingarna från 2024 års föreningsstämma.

Har du frågor?

Kontakta oss gärna om du har frågor gällande stämma eller motionstorg. Skicka din fråga till stamma@mellanskog.se eller ta kontakt direkt med din föreningsutvecklare.