Föreningsstämma

2023 års föreningsstämma ägde rum på Uppsala slott den 16 maj. Här kan du läsa mer om stämmans viktiga funktion i föreningen och se sändningen i efterhand.

Stämman är central för föreningens verksamhet och är det forum där medlemmarnas representanter fattar beslut om exempelvis motioner, förslag till eventuell utdelning och väljer vilka medlemmar som ska ingå i föreningsstyrelse, valberedning och revision.

Varje skogsbruksområde har under sina årsmöten utsett representanter från sitt område (så kallade fullmäktige) som ska företräda sitt skogsbruksområde på Mellanskogs föreningsstämma. Antalet fullmäktige som sänds från varje område bestäms av antalet medlemmar respektive skogsbruksområde har vid årsskiftet före stämman. Totalt har Mellanskogs föreningsstämma 100 fullmäktige.

Nedan kan du se inspelningen från årets stämma i sin helhet:

Hinner du inte se hela videon? Se en kortversion här:

Stämmoprotokoll 2023

Klicka här för att ladda ner protokollet från Föreningsstämman 2023.

Stämmohandlingar 2023

Här kan du bland annat läsa kallelse, dagordning, årsredovisning, revisionsberättelse inkomna motioner och föreningsstyrelsens motionssvar.
Klicka här för att ladda ned stämmohandlingarna.
Klicka här för att ladda ned tilläggsyrkande och rättelse.

Motionstorg

Innan stämman anordnades två motionstorg. Där gavs varje motionär möjlighet att presentera sitt förslag och intresserade från fullmäktige och styrelse kunde delta i en dialog för att förbereda den formella ärendebehandlingen vid stämman. Ta del av inspelningarna från motionstorgen i efterhand nedan.

Motionstorg den 8 maj:

Motionstorg den 9 maj:

Har du frågor?

Kontakta oss gärna om du har frågor gällande stämma eller motionstorg. Skicka din fråga till stamma@mellanskog.se eller ta kontakt direkt med din föreningsutvecklare.