Föreningsstämma

Mellanskogs föreningsstämma äger rum varje vår. Stämman är central för föreningens verksamhet och är det forum där skogsbruksområdenas representanter fattar beslut om exempelvis motioner, förslag till eventuell utdelning samt styrelsens sammansättning.

Varje skogsbruksområde har under sina årsmöten utsett representanter från sitt område (så kallade fullmäktige) som ska företräda sitt skogsbruksområde på Mellanskogs föreningsstämma. Antalet fullmäktige som sänds från varje område bestäms av antalet medlemmar respektive skogsbruksområde har vid årsskiftet före stämman. Totalt har Mellanskogs föreningsstämma 100 fullmäktige.

Mellanskogs stämma 2021

Tid: Onsdagen den 19 maj 2021, kl. 13.00.
Plats: Ingår du i fullmäktige deltar du via Microsoft Teams genom att klicka på den länk vi skickar till din e-post den 17 maj. Alla övriga är välkomna att följa sändningen på YouTube genom att klicka här.

Motioner hanteras i förväg på ett digitalt motionstorg måndagen den 10 maj och tisdagen den 11 maj kl. 18.00-21.00. På motionstorget ges varje motionär möjlighet att presentera sitt förslag och alla intresserade från fullmäktige och styrelse kan delta i dialog som förbereder den formella ärendebehandlingen vid stämman. Mer information om motionerna och i vilken ordning de kommer att diskuteras finner du under rubriken Dokument och instruktioner.

Med hänsyn till myndigheternas rekommendationer för att minska smittspridning av covid-19 uppmanar Mellanskog alla stämmans deltagare att delta från hemmet.

Föreningsstämmans presidie samt del av sändningsledningen kommer att vara närvarande från Mellanskogs kontor i Uppsala.

Sändningen från stämman kommer att kunna ses av medlemmar, anställda och övriga intresserande via Facebook eller YouTube.

Söker du kontakt eller har frågor angående stämman, kontakta oss via stamma@mellanskog.se. Du kan även kontakta föreningsutvecklaren i ditt område, se kontaktuppgifter längre ner på sidan.

Behöver du hjälp medan motionstorg eller stämma pågår, ring vårt supportnummer 010-482 80 70.

Viktiga datum i samband med stämman

5 maj: Testmöte för fullmäktige – Prova på Teams och voteringsapp. Frivilligt deltagande.
6 maj: Testmöte för fullmäktige – Prova på Teams och voteringsapp. Frivilligt deltagande.
7 maj: Testmöte för fullmäktige – Prova på Teams och voteringsapp. Frivilligt deltagande.
10 maj: Motionstorg kl. 18.00-21.00 – Frivilligt deltagande
11 maj: Motionstorg kl. 18.00-21.00 – Frivilligt deltagande
18 maj: Testmöte för fullmäktige – Prova på Teams och voteringsapp. Frivilligt deltagande.
19 maj: Föreningsstämma kl. 13.00 – Sänds via YouTube och Facebook.

Möteslänkar till testmöten, motionstorg och stämma skickas ut direkt till fullmäktige via e-post några dagar i förväg.

Stämmohandlingar

Här kan du ladda ner stämmohandlingarna:
Stämmohandlingar 2021

Vill du testa tekniken?

Du som är vald fullmäktige får gärna testa tekniken före föreningsstämman. Delta gärna vid något av våra testmöten där du kommer att få testa att mötas i Teams, att votera med EasyVote och får möjlighet att ställa frågor. Möteslänkar och information skickas till alla fullmäktige i god tid före testmötena.

Testmöten arrangeras:

5 maj kl. 08.30
6 maj kl. 11.00
7 maj kl. 14.00
18 maj kl. 11.30

Har du frågor?

Kontakta oss gärna om du har frågor gällande stämma eller motionstorg. Skicka din fråga till stamma@mellanskog.se eller ta kontakt direkt med din föreningsutvecklare.