Föreningsstämma den 24 maj

Snart är det stämmodags, den 24 maj kl. 12.30 samlas fullmäktige i Rikssalen på Uppsala slott för att genomföra föreningsstämman. Stämman är central för föreningens verksamhet och är det forum där medlemmarnas representanter fattar beslut om exempelvis motioner, förslag till eventuell utdelning och väljer vilka medlemmar som ska ingå i föreningsstyrelse, valberedning och revision.

Varje skogsbruksområde har under sina årsmöten utsett representanter från sitt område (så kallade fullmäktige) som ska företräda sitt skogsbruksområde på Mellanskogs föreningsstämma. Antalet fullmäktige som sänds från varje område bestäms av antalet medlemmar respektive skogsbruksområde har vid årsskiftet före stämman. Totalt har Mellanskogs föreningsstämma 100 fullmäktige.

Varje skogsbruksområde har under sina årsmöten utsett representanter, fullmäktige, som ska företräda medlemmarna i sitt skogsbruksområde på Mellanskogs föreningsstämma. Antalet fullmäktige som sänds från varje område bestäms av antalet medlemmar respektive skogsbruksområde har vid årsskiftet före stämman. Totalt har Mellanskogs föreningsstämma 100 fullmäktige.

Mellanskogs stämma 2022

Datum: Tisdagen den 24 maj 2022 12:30.
Plats: Rikssalen på Uppsala slott
Hålltider:
kl. 10.30 Registrering öppnar
kl. 11.15 Lunch servereras
kl. 12.20 Fullmäktige och gäster har intagit sina platser i Rikssalen
kl. 15.00 Utdelning av Mellanskogs pris Träkronan
Efter stämman bjuds det på lättare förtäring.

Motionstorg

Datum och tid: den 16 och 17 maj, kl. 18.00 – 21.00
Plats: Digitalt via Teams
Motioner diskuteras i förväg av fullmäktige på ett digitalt motionstorg måndagen den 16 maj och tisdagen den 17 maj kl. 18.00 – 21.00. På motionstorget ges varje motionär möjlighet att presentera sitt förslag och alla intresserade från fullmäktige och styrelse kan delta i dialog som förbereder den formella ärendebehandlingen vid stämman. Mötet genomförs i Teams. Möteslänk skickas ut till fullmäktige samt övriga medverkande senast vid lunchtid på mötesdagen. Om du behöver tekniskt stöd med ditt Teamsmöte är du välkommen att ringa vår mötessupport på 010-482 80 70. Läs motioner och föreningsstyrelsens motionssvar i stämmohandlingarna.

Ungefär hälften av motionerna behandlas på motionstorget respektive dag. Se vilken dag vilken motion behandlas genom att klicka här.

Stämmohandlingar

Här kan du band annat läsa kallelse, dagordning, årsredovisning, revisionsberättelse inkomna motioner och föreningsstyrelsens motionssvar. Klicka här för att öppna stämmohandlingarna.

Följ stämma och motionstorg på distans

Vi sänder direkt från stämman via Youtube. Länk för att följa sändningen läggs upp på den här sidan strax innan stämman. Motionstorget spelas in och du kan se sändningen här i efterhand.

Har du frågor?

Kontakta oss gärna om du har frågor gällande stämma eller motionstorg. Skicka din fråga till stamma@mellanskog.se eller ta kontakt direkt med din föreningsutvecklare.