Föreningsstämma

2022 års föreningsstämma ägde rum på Uppsala slott den 24 maj. Ett stort tack till alla som deltog! Nedan kan du läsa mer om stämmans funktion i föreningen och även se både stämma och motionstorg i efterhand.

Stämman är central för föreningens verksamhet och är det forum där medlemmarnas representanter fattar beslut om exempelvis motioner, förslag till eventuell utdelning och väljer vilka medlemmar som ska ingå i föreningsstyrelse, valberedning och revision.

Varje skogsbruksområde har under sina årsmöten utsett representanter från sitt område (så kallade fullmäktige) som ska företräda sitt skogsbruksområde på Mellanskogs föreningsstämma. Antalet fullmäktige som sänds från varje område bestäms av antalet medlemmar respektive skogsbruksområde har vid årsskiftet före stämman. Totalt har Mellanskogs föreningsstämma 100 fullmäktige.

Mellanskogs stämma 2022

Nedan kan du se inspelningen från årets stämma. På YouTube kan du se videon i ett större fönster, klicka här för att komma dit.

Hinner du inte se hela videon? Se en kortversion här!

Motionstorg

Den 16 och 17 maj arrangerade vi så kallade motionstorg då fullmäktige i förväg diskuterade inkomna motioner inför föreningsstämman. På motionstorget gavs varje motionär möjlighet att presentera sitt förslag och alla intresserade från fullmäktige och styrelse kunde delta i dialog för att förbereda den formella ärendebehandlingen vid stämman. Motioner och föreningsstyrelsens motionssvar fanns att ta del av i stämmohandlingarna.

Nedan kan du se motionstorgen i efterhand

Del 1, den 16 maj:

Del 2, den 17 maj:

Stämmohandlingar 2022

Här kan du band annat läsa kallelse, dagordning, årsredovisning, revisionsberättelse inkomna motioner och föreningsstyrelsens motionssvar. Klicka här för att öppna stämmohandlingarna.

Stämmoprotokoll

Läs protokollet från föreningsstämman 2022 här.

Har du frågor?

Kontakta oss gärna om du har frågor gällande stämma eller motionstorg. Skicka din fråga till stamma@mellanskog.se eller ta kontakt direkt med din föreningsutvecklare.