Fokus på medlemmen när timmerpriset höjs

I början av juni i år införde Mellanskog en medlemspremie på timmer. Det innebär att medlemmar får ett tillägg på 30 kr/m³to på alla sågbara sortiment av barr i hela Mellanskogs område. Premien är ett led i Mellanskogs strategi att stärka fördelarna med medlemskap i föreningen

Text: Marie Wickberg Foto: Thomas Adolfsèn | Artikel från Med Mellanskog nr. 3 2020

– Det ska löna sig att vara medlem i Mellanskog. Vi lever i osäkra tider, att i det läget kunna införa en premie för våra medlemmar känns väldigt bra, säger Fredrik Munter, vd på Mellanskog.

Men hur sätter man egentligen priset på virke. För en skogsägarförening är frågan central – målet är att skapa så mycket värde som möjligt för medlemmarna, men precis hur och när förändringar ska göras är en svår avvägning.

– Prissättningen behöver spegla marknaden och det som skapar störst värden för hela föreningen. Om vi kan leverera rätt virke vid rätt tid kommer vi att kunna göra lönsamma affärer, därför anpassar vi avverkningen efter våra leveransavtal och affärsmöjligheter, säger Lars Magnusson som är virkeschef på Mellanskog.

Samtidigt betonar Lars att det finns en rättviseaspekt som föreningen ska hålla högt.

– Vi ägs av våra medlemmar, de ska behandlas rättvist. Det ska dessutom vara lätt att förstå hur prissättningen ser ut och vilka premier som finns.

Principer för prissättning

Under året har Mellanskog bedrivit ett projekt för att klargöra vilka principer som ska gälla för prissättningen framåt (se faktaruta). Nästa steg, säger Lars Magnusson, är att se över hur prislistorna är utformade.

– Det behöver bli betydligt lättare att förstå vad som står i våra prisblad. Skogsägare förväntar sig, med rätta, både transparens och begriplighet av Mellanskog.