Röjning

Röjning bör betraktas som en investering – inte en kostnad. Genom röjningen skapas utrymme för de stammar som ska bilda bestånd i framtiden.

Väl utförd röjning gynnar beståndets värdeutveckling och påverkar nettot positivt både vid gallring och slutavverkning. Dessutom minskar risken för framtida snö- och vindskador och efterföljande insektsskador.

Röjning tecknad bild

Mellanskog rekommenderar

  • Röj vid rätt tidpunkt och röj tillräckligt hårt! Ett vanligt misstag är att röja för lite och för sent, vilket leder till för höga stamantal också efter röjning.
  • Ta hjälp! Trots goda intentioner är det få skogsägare som orkar med att röja sin skog i tid. Det finns mycket stora arealer skogsmark i Sverige som har eftersatt röjningsbehov.
  • Kontakta din skogliga rådgivare för att få ett kostnadsförslag på röjning av din ungskog. Och när ni ändå diskuterar röjning – lyft blicken tillsammans och fundera på om det finns andra åtgärder som kan genomföras samtidigt. Ofta finns synergieffekter att ta tillvara.