Röjning

Röjning bör betraktas som en investering – inte en kostnad. Genom röjning skapas utrymme för de stammar som ska bilda bestånd i framtiden. Det är en av de viktigaste skötselåtgärderna som, när det görs rätt, snabbt betalar tillbaka sig.

En väl utförd röjning gynnar beståndets värdeutveckling och påverkar nettot positivt både vid gallring och slutavverkning. Dessutom minskar risken för framtida snö- och vindskador och efterföljande insektsskador.

Så hur stor är lönsamheten för röjning och vad kostar det? Vi har skapat en röjningskalkylator som gör det lätt att se hur mycket du tjänar på att röja ett bestånd. Den verkliga kostnaden för röjningen kan variera beroende på hur just din skog ser ut men resultaten av röjningskalkylatorn ger en uppskattning. Kalkylatorn bygger på ett verktyg för röjningsanalys utvecklat av Skogforsk.