Stadgar

Föreningen styrs av sina stadgar, som i sin tur beslutas av våra medlemmar.

Läs gärna stadgarna om du är nyfiken på vilka mekanismer som styr oss.

Mellanskogs stadgar