Energi från skogen

Biobränsle från skogen har en viktig roll att spela i ett biobaserat samhälle där biologiska material ska ersätta fossila.

Skogsbränsle, som grot (grenar och toppar från avverkning), träddelar och bränsleved, är förnybara energikällor och ger precis som solenergi, vindkraft och andra biobränslen förnybar energi.

Fossil energi, som olja och kol, är inte förnybar och förbränning av dessa bränslen ökar mängden koldioxid i atmosfären. Dessutom är fossila energikällor en ändlig resurs.

Koldioxidneutrala biobränslen

Biobränslen släpper ut koldioxid vid förbränning, men betraktas till skillnad från fossila bränslen som koldioxidneutrala:

  • den koldioxid som släpps ut i atmosfären vid förbränning tas upp av nya växter,
  • när växter en gång dör och bryts ned frigörs lika mycket koldioxid som vid förbränning.

Värmeproduktion

Biobränsle som kommer direkt från skogen används i första hand för värmeproduktion men också för att producera el i kraftvärmeverk.
På bioenergiportalen får du veta mer om energiinnehållet i olika typer av skogsbränsle.

Film om biobränslets väg

Mellanskog är en av leverantörerna av biobränsle till kraftvärmeverket KVV8 i Värtan, Stockholm. Här följer vi biobränslets väg från tåg till det underjordiska bergrummet där bränslet lagras en kortare tid innan det bränns och omvandlas till förnybar el och värme-energi.