Skogsgårdsavtal

Att äga skog ska vara en glädje – alla dagar. Med Mellanskogs skogsgårdsavtal är du garanterad att din skog sköts precis som du vill, även när du har svårt att hinna med.

Tecknad bild på handslagVårt skogsgårdsavtal är ett treårigt avtal där du och din skog får en skoglig rådgivare som fungerar som en alldeles egen skogvaktare. Utifrån de mål du har tar vi fram ett förslag, där du bestämmer vilken skogsskötsel som ska göras på fastigheten, år för år. Vi ser till att verksamheten löper på enligt planen, medan du engagerar dig så mycket du vill och hinner.

För dig som inte hinner med skogen själv

Med vårt skogsgårdsavtal får du professionell personal som tänker på din skog varje dag. Du får en garanti att din skog förvaltas och framtidssäkras, vår sommar höst och vinter. Vårt skogsgårdsavtal riktar sig till alla typer av skogsägare men kanske särskilt till dig som av olika anledningar inte hinner/orkar med att förvalta den så som du vill.

Det här ingår:

 • En personlig skoglig rådgivare som fungerar som en egen skogvaktare.
 • Årlig planering av åtgärder i din skog.
 • Årlig tillsyn.
 • Extra tillsyn vid t.ex. storm.
 • Ajourhållning av din skogsskötselplan.
 • Ny skogsskötselplan när den gamla går ut.
 • Myndighetskontakter.

Exempel på tilläggstjänster:

 • Bokslut / deklaration.
 • Arrenden.
 • Administrativ hantering av vägar och samfälligheter.
 • Översyn av rågångar.
 • Certifiering.