Avverkningsuppdrag

Att avverka sin skog är en stor och viktig händelse för en skogsägare. Mellanskog vill att du ska få så bra betalt som möjligt för ditt virke och vi hjälper dig genom alla steg i avverkningsprocessen.

När du anlitar Mellanskog får du en personlig rådgivare (skogsinspektor) som finns med under hela processen.

Som medlem i Mellanskog kan du få extra betalt genom våra olika medlemspremier.

Den här filmen beskriver hur en virkesaffär, i det här fallet ett avverkningsuppdrag, går till när du anlitar Mellanskog:

Extra betalt om du är medlem

De pengar du får ut efter en avverkning brukar kallas avverkningsnetto. Det är de pengar som blir över efter att intäkterna för det avverkade virket har ställts mot de kostnader som är förknippade med avverkning. I våra prislistor kan du se hur mycket vi betalar för virket där du har din skog. Som medlem i Mellanskog kan du få extra betalt genom våra olika medlemspremier.

BOKA ETT AVVERKNINGSUPPDRAG