Avverkningsuppdrag

Att avverka sin skog är en stor och viktig händelse för en skogsägare. Mellanskog vill att du ska få så bra betalt som möjligt för ditt virke och vi hjälper dig genom alla steg i avverkningsprocessen.

När du anlitar Mellanskog får du en skoglig rådgivare som finns med under hela processen.

Som medlem i Mellanskog kan du få extra betalt genom våra olika medlemspremier.

Den här filmen beskriver hur en virkesaffär, i det här fallet ett avverkningsuppdrag, går till när du anlitar Mellanskog:

Extra betalt om du är medlem

De pengar du får ut efter en avverkning brukar kallas avverkningsnetto. Det är de pengar som blir över efter att intäkterna för det avverkade virket har ställts mot de kostnader som är förknippade med avverkning. I våra prislistor kan du se hur mycket vi betalar för virket där du har din skog. Som medlem i Mellanskog kan du få extra betalt genom våra olika medlemspremier.

Skatteplanera dina intäkter från skogen

Inkomsterna från skogsbrukandet är många gånger oregelbundna, ofta uppstår enskilda större intäkter i samband med en slutavverkning till exempel. För att undvika beskattning av hela avverkningsintäkten finns det olika möjligheter att skjuta upp och dela upp beskattningen.

Betalningsplan

För att undvika beskattning av hela avverkningsintäkten kan du upprätta en betalningsplan. Betalningsplanen ger dig möjlighet att dela upp beskattningen på flera år. Mellanskogs skogliga rådgivare kan hjälpa dig att upprätta en betalningsplan som sträcker sig över minst två år. Betalningsplanen upprättas i samband med att avverkningskontraktet skrivs.

Skogskonto

Du som är skogsägare har möjlighet att öppna ett skogskonto hos din bank. Pengarna du sätter in på skogskontot behöver inte beskattas förrän det år de tas ut. Pengarna får stå kvar på kontot i max tio år. På Skatteverkets hemsida kan du läsa mer om reglerna för att öppna skogskonto.