Så fungerar föreningen

Mellanskog är en förening. Precis som i andra föreningar representeras medlemmarna av förtroendevalda. Allt startar hos dig och dina grannar som också är medlemmar i Mellanskog.

På lokal nivå är föreningen organiserad i så kallade skogsbruksområden. I dagligt tal brukar vi tala om skogsbruksområde (sbo).

Skogsbruksområdets styrelse

Varje skogsbruksområde leds av en styrelse. Styrelsen väljs av medlemmarna i området i samband med årsmötet i mars månad.
Klicka här för kontaktuppgifter till ordförande och valberedning i ditt sbo.

Koll på skogsägares behov och aktuella frågor

Sbo-styrelsen har en viktig roll att vara föreningens öron och ögon i vårt område. När det fungerar som bäst har sbo-styrelsen koll på både medlemmarnas behov och vilka frågor som är aktuella hos kommuner och myndigheter i området.

Valberedning

Varje sbo har en valberedning som arbetar löpande i dialog med medlemmarna och sbo-styrelsen med att hitta den kompetens som behövs för att lösa skogsbruksområdets uppgifter de närmaste åren.

Ordföranderåd

Två gånger om året möts sbo-styrelsernas ordförande och vice ordförande i ett ordföranderåd. Syftet är att dela erfarenheter och att ge inspel och råd till föreningens styrelse och VD.

Fullmäktige till Mellanskogs föreningsstämma

Varje skogsbruksområde utser också fullmäktige till Mellanskogs föreningsstämma. Det är medlemmar som representerar sitt sbo på Mellanskogs föreningsstämma. Ju fler medlemmar ditt sbo har, desto fler representanter får ni skicka till föreningsstämman.

Föreningsstämma MellanskogSpänstiga diskussioner och goda förslag på Mellanskogs föreningsstämma. 

Alla kan ge förslag till föreningsstämman

Alla medlemmar har möjlighet att skicka motioner, förslag, till föreningsstämman. Du skickar antingen motionen via ditt skogsbruksområdes årsmöte, eller själv, minst fyra veckor innan föreningsstämman. Om förslagen antas av stämman kommer de att påverka Mellanskogs strategiska inriktning kommande år. Styrelsen leder föreningen och utser VD

Föreningens styrelse väljs på föreningsstämman

Föreningen har en styrelse där olika expertkompetenser finns representerade. Föreningsstyrelsen väljs på föreningsstämman och leder föreningen på ett strategiskt plan och genom att utse VD.