Köp ved via anbud

Köp ved från Mellanskog. Vi säljer björkmassaved för vedproduktion via anbud. Sista dag för anbud är 26 april.

Staplad björkved.

Frågor och svar gällande Mellanskogs försäljning av björkved.

Varför har Mellanskog infört ett anbudsförfarande?

Det har vi gjort för att vi vill skapa möjlighet för vedföretagare att bedriva verksamhet på landsbygden. Med ett anbudsförfarande sker försäljningen på ett enhetligt sätt som är lika för alla. Anbudsförfarandet ersätter all annan vedförsäljning inom Mellanskog.

Kommer Mellanskog göra så här med annan försäljning?

Mellanskog kommer utvärdera årets försäljning och fatta beslut om framtida affärer efter det.

Är det ren björkmassaved?

Veden är björkmassaved med upp till 10 % asp.

Jag vill ha min ved en särskild dag i november. Går det att lösa?

Tyvärr inte. Mellanskog levererar veden någon gång mellan 1/10 2024 och 31/5 2025.

Jag vill att veden ska ha en viss diameter eller längdintervall. Går det att lösa?

Veden är apterad som massaved och vi har inte möjlighet till specialsortering. Se Mellanskogs prislistor och allmänna leveransbestämmelser för mer information.

Går det att få veden vinteravverkad?

Veden kommer avverkas mellan oktober och mars.

Jag har inget mottagningsplatsnummer. Hur hittar jag det?

Du kan vänta med att ange ditt mottagningsplatsnummer till dess att du vunnit ett anbud. Har du mottagningsplatsnummer men inte minns vilket så kontaktar du Biometria.

Jag är förtroendevald/anställd/entreprenör/åkare/. Värderas mitt anbud annorlunda?

Du har samma möjlighet att lägga bud till samma villkor som andra. Anställda har inte möjlighet att lämna bud.

Hur fungerar mätningen?

Mellanskog är mätande företag kontrollerat av Biometria. Åkaren mäter och rapporterar volymen som underlag för fakturering.

Pris?

Priset är fritt mottagningsplats inklusive transport. Det innebär att alla kostnader för vår del ska vara inkluderade i priset. Alltså grundpris ved + provision + transport = anbudspris.

Hur ser betalningsvillkoren ut?

I september fakturerar Mellanskog 25 % av uppskattat totalbelopp, vilket återbetalas efter avslutade leveranser. Fakturering sker löpande. 20 dagars betalningstid och dröjsmålsränta 8 % utöver gällande referensränta.

Vilka volymer kan jag beställa?

Minsta volymen för anbud är 120 m3fub, det motsvarar 3 bilar och släp. Där utöver kan du lägga anbud på en önskad volym som Mellanskog återkopplar på när upphandlingen är avslutad och alla anbud är sammanställda.

Jag vill köpa bränsleved eller andra sortiment. Går det?

Mellanskog har tyvärr inte möjlighet att sälja andra sortiment än björkmassaved denna säsong. Efterfrågan är mycket stor och Mellanskog har långsiktiga avtal, med stora köpare, som behöver fullföljas.