Näringspolitik

Mellanskog arbetar för goda näringspolitiska villkor för familjeskogsbruket både idag och i framtiden. Det arbetet är till nytta både för dig som är skogsägare och för samhället i stort.

Bil Förnybara Drivmedel Illustration Maja LarssonOm vi ska bygga ett hållbart samhälle behöver vi skogen och skogsbrukaren. Våra träd blir hållbara hus, hygienprodukter, kartonger eller böcker. I allt högre grad ser vi också hur cellulosamaterial används till nya saker som värmetåligt material i rymdfarkoster, kläder, miljövänliga kemikalier, drivmedel till bilar och mycket annat.  

Vi behöver aktiva skogsägare

För att möta klimatutmaningen behöver vi använda skogen ännu mer, då krävs aktiva skogsbrukare. Ägande- och brukanderätt är ett samhällsfundament och grunden för ett långsiktigt hållbart skogsbruk. Därför är den central i vårt näringspolitiska arbete.

Tre viktiga principer

Som skogsägarrörelse har vi utgångspunkter som andra saknar – vi utgår alltid från familjeskogsbrukaren och den vardag hon eller han befinner sig i. Det är våra glasögon. Som grund har vi tre viktiga principer som vi delar med övriga skogsägarrörelsen.

  1. En stark äganderätt ger ett starkt samhälle.
  2. Frihet under ansvar ger ett hållbart skogsbruk.
  3. Brukad skog ger en hållbar utveckling.

Vad gör Mellanskog?

Megafon, illustration Maja LarssonFöreträdare för Mellanskog deltar i debatter, svarar på remisser, träffar beslutsfattare och för dialog med allmänheten. Vi utbildar förtroendevalda, anställda och medlemmar kring viktiga näringspolitiska frågor och vi arbetar långsiktigt för att opinionsbilda kring skogens roll i samhället.