Vår affärsmodell

Mellanskog är ett fullserviceföretag som erbjuder allt från avverkning, skogsskötsel, skoglig rådgivning och planering till ekonomiska tjänster tillsammans med samarbetspartners. Vi vill att du ska få vara skogsägare på ditt sätt, därför utgår vi alltid från dina mål och tankar.

Mellanskog är miljöcertifierade enligt PEFC, det innebär bland annat att vi bara använder certifierade entreprenörer.

Eftersom vi ägs av våra medlemmar är vårt uppdrag att behandla alla rättvist och likvärdigt.

Större volymer ger högre pris

Tecknad bild på handslagVår affärsmodell bygger på att många små virkesleverantörer, skogsägare, blir starkare tillsammans. Ju större volymer virke vi kan sälja till industrikunder som sågverk, eller pappers- och massabruk desto bättre pris kan vi ge på virke och tjänster.

Rättvisa och likabehandling

Eftersom vi ägs av våra medlemmar är vårt uppdrag att behandla alla rättvist och likvärdigt. Det betyder bland annat att våra prislistor är transparenta och att vi ger samma grundpris till alla medlemmar i ett prisområde.

Konkurrenskraftiga i både hög- och lågkonjunktur

Vi står tillsammans med skogsägarna i vått och torrt. Vår målsättning är att ge ett konkurrenskraftigt pris både i hög- och lågkonjunktur. Därför är lojala och trogna medlemmar mycket viktigt för en stark förening.

Tecknad bild på pengapåseOm vi gör vinst bestämmer medlemmarna hur den ska förvaltas och fördelas. En del kan delas ut till medlemmarna i form av ränta på insatt kapital eller efterlikvider på levererat virke.  

Vill du veta mer om hur föreningen fungerar?

Vad avgör vad du får i plånboken?

Vår lojalitet och vårt engagemang ligger hos dig som medlem, eftersom du är vår ägare. Vårt mål är därför att du ska få ut så stort värde från din skog som möjligt.

Många faktorer påverkar nettot

Hur stort ditt netto blir efter en skoglig åtgärd beror på många olika saker. Allt från avstånd till vägar, om du är miljöcertifierad, hur marken ser ut och hur effektiva skördarförarna är påverkar vad du i tillslut får ut från dina skogliga åtgärder. Vårt jobb är att hantera allt detta så smart och effektivt som möjligt, utifrån dina mål och tankar kring ditt skogsbruk.