Virkespriser

Mellanskog förhandlar fram villkor som ligger till grund för de marknadsprislistor per geografi som vi tillämpar. Timmerprislistan visar att högre virkeskvalitet betalas bättre än lägre och att grövre diametrar ger mer betalt än klenare dimensioner.

När du läser Mellanskogs virkesprislista är det viktigt att tänka på att den beskriver bruttopriset på virke i olika diametrar och kvaliteter. Slutlikviden – det nettopris du får somAvverkning Illustration Maja Larsson skogsägare – beror också på avverkningskostnaderna, som in sin tur varierar beroende på hur din skog ser ut.

Slutgiltigt pris – flera faktorer spelar in

Det är flera faktorer som spelar in, vilket gör det svårt att jämföra olika avverkningsobjekt:

  •  markens och vägens bärighet,
  • terrängtransportavståndet, dvs. avståndet till bilväg,
  • medelstammens storlek (det är dyrare att avverka mindre träd)
  • andelen timmer och massaved,
  • i vilken utsträckning bränslesortiment kan tas ut från din skog.

Affärsformen med avverkningsuppdrag som Mellanskog tillämpar innebär att både intäkter och kostnader redovisas öppet för dig som skogsägare efter att virket mätts in vid industrin. Så har vi Timmervälta Illustration Maja Larssonvalt att göra för att du som skogsägare ska känna dig trygg med att du fått rätt betalt för ditt virke.

Leveransbestämmelser

För information gällande leveransvillkor med mera, se dokumentet nedan:

Mellanskogs allmänna leveransbestämmelser för Rundvirke
Mellanskogs allmänna leveransbestämmelser för Trädbränslen

För björktimmer och andra specialsortiment, kontakta alltid din skogliga rådgivare.

Bred prishöjning 2024-02-01

Timmer, massaved, bränsleved och grot:

  • Timmer: höjning med 50 kr/m³fub
  • Massaved: höjning med 35 kr/m³fubför barrmassaved till 500 kr/m³fub, höjning med 25 kr för björkmassaved till 530 kr/m³fub
  • Bränsleved: höjning med 25 kr/m³fub till 405 kr/m³fub
  • Grot: höjning med 15 kr/m³s till 145 kr/m³s

Premie för större kontrakt dubbleras

Mellanskog ökar också betalningen för större avverkningar genom att dubblera premien för kontrakt över 1000 m³fub. Premiens storlek avgörs av totalvolymen i kontraktet och premie betalas på inmätt timmervolym.

Läs mer i denna nyhet. 

Aktuella virkesprislistor

Prislista Trädbränsle, gäller hela Mellanskogs område