Virkespriser

Mellanskog förhandlar fram villkor som ligger till grund för de marknadsprislistor per geografi som vi tillämpar. Timmerprislistan visar att högre virkeskvalitet betalas bättre än lägre, att grövre diametrar ger mer betalt än klenare dimensioner och att långt virke betalas bättre än kort.

När du läser Mellanskogs virkesprislista är det viktigt att tänka på att den beskriver bruttopriset på virke i olika längder, diametrar och kvaliteter. Slutlikviden – det nettopris du får somAvverkning Illustration Maja Larsson skogsägare – beror också på avverkningskostnaderna, som in sin tur varierar beroende på hur din skog ser ut.

Slutgiltigt pris – flera faktorer spelar in

Det är flera faktorer som spelar in, vilket gör det svårt att jämföra olika avverkningsobjekt:

  •  markens och vägens bärighet,
  • terrängtransportavståndet, dvs. avståndet till bilväg,
  • medelstammens storlek (det är dyrare att avverka mindre träd)
  • andelen timmer och massaved,
  • i vilken utsträckning bränslesortiment kan tas ut från din skog.

Affärsformen med avverkningsuppdrag som Mellanskog tillämpar innebär att både intäkter och kostnader redovisas öppet för dig som skogsägare efter att virket mätts in vid industrin. Så har vi Timmervälta Illustration Maja Larssonvalt att göra för att du som skogsägare ska känna dig trygg med att du fått rätt betalt för ditt virke.

Leveransbestämmelser

För information gällande leveransvillkor med mera, se dokumentet nedan:

Mellanskogs allmänna leveransbestämmelser för trädbränsle

För björktimmer och andra specialsortiment, kontakta alltid din skogliga rådgivare.

Premie för medlemmar förlängs

Den premie som Mellanskog införde i juni i år förlängs till och med sista november 2023. Premien innebär att Mellanskogs medlemmar får 40 kr/m³fub extra vid tecknande av kontrakt för slutavverkning som är tillgängligt att köra på barmark. Premien gäller för alla rundvirkessortiment.

Läs mer i denna nyhet. 

Aktuella virkesprislistor