Medlemsförmåner

Det lönar sig att vara medlem hos Mellanskog!

Din skogliga partner

Som medlem får du en personlig skoglig rådgivare som anpassar råd och skogsskötselplaner efter dina mål. Vi arrangerar också skogsdagar på intressanta teman, skogliga utbildningar och härliga gruppresor.

Näringspolitik

Mellanskog arbetar också aktivt med att driva näringspolitiska skogsfrågor för att våra medlemmar inom det privata skogsbruket ska ha de bästa förutsättningarna, idag och i framtiden. Vi står upp för din rätt i politiska frågor som rör din skog och ekonomi.

Medlemsnytta – som medlem i Mellanskog får du:

 • Personlig skoglig rådgivare: Du får din egen skogliga expert som stöttar dig i alla aspekter av familjeskogsbruket.
 • Ekonomisk och juridisk rådgivning: 25% medlemsrabatt på samtliga ekonomiska och juridiska tjänster.
 • Bättre priser: Vi arbetar för att säkerställa att du får rätt betalt för ditt timmer och massaved.
 • Delägarskap: Mellanskog ägs av dig och andra skogsägare, vi kämpar för att höja virkespriserna och skapa långsiktigt gynnsamma villkor.
 • Ekonomiska fördelar: Du delar föreningens vinst, både i form av ränta på insatskapital och efterlikvider på din avverkade skog.
 • Miljöcertifiering: Vi hjälper dig att miljöcertifiera din skog utan extra kostnad.
 • Medlemsrabatter: Som medlem får du tillgång till Samköpsrabatter med förmånligare priser och bättre villkor hos över 50 välkända leverantörer. Du kan också dra nytta av imponerande rabatter på bränsle med Agrolkortet och beställa en praktisk redskapsbärare till gynnsamt pris.
 • Politisk påverkan: Vi är aktiva på lokal, regional och nationell nivå och påverkar politiker och beslutsfattare för att skapa gynnsamma förutsättningar för ditt skogsbruk.
 • Krisstöd: Vi finns där för dig vid naturkatastrofer som skogsbränder och stormar.
 • Inspirerande läsning: Få vår medlemstidning med aktuella reportage och insikter om skog och skogsbruk.
 • Medlemsapp: Kom åt din skog var du än befinner dig! I vår medlemsapp visas kartor över hela din fastighet. Du kan se trädhöjd, markfuktighet, göra egna markeringar och se kontrakt och ekonomi.
 • Medlemswebb: Logga in på Medlemswebben för en samlad bild och överblick av ditt skogsbruk.