Sådd

På rätt marker kan sådd vara en intressant metod för att skapa täta, fina tallföryngringar. Markberedning med lämplig metod krävs för ett lyckat såddresultat.

Om du anlitar Mellanskog för att så ser vi till att frö av rätt kvalitet finns tillgängligt vid tidpunkten för sådden.

Varför så?

  • Sådd är ofta en effektiv föryngringsmetod, framför allt på magra tallmarker där konkurrensen från gräs och annan hyggesvegetation inte är så stor.
  • Rätt genomförd kan sådd ge täta föryngringar med förädlade träd till rimlig kostnad.

Mellanskog rekommenderar:

  • För att lyckas med såddresultatet är det viktigt med god framförhållning. Det bästa är att planera sådden i samband med avverkningen.
  • Våren är den mest lämpliga såddtidpunkten. Från slutet av maj fram till midsommar är förutsättningarna för ett lyckat resultat som bäst.
  • Om du ska så – dröj inte för länge med markberedningen efter avverkning. Risken för att konkurrerande hyggesvegetation växer in ökar med tiden.
  • Kontakta din skogliga rådgivare om du vill diskutera sådd.