Riskkarta för granbarkborre nu i medlemsappen

Riskkarta för granbarkborre nu i medlemsappen

Du har väl inte missat att ladda ner Mellanskogs medlemsapp till din telefon och läsplatta? I appen visas kartor över hela din fastighet. Du kan se trädhöjd, markfuktighet, göra egna markeringar, se kontrakt, ekonomi och nu även se visualisering av risk för granbarkborreangrepp.

Kartskiktet Barkborrerisk visualiserar var risken för eventuella angrepp är som störst. Den är skapad av skogsanalysföretaget Foran med data från hösten 2019.

Riskkarta för granbarkborre visar sannolika punkter över var angrepp av granbarkborrar kan ske. Kartan är graderad från grönt till rött, där rött visar på högsta sannolikhet. Analysen bakom kartan bygger på datakällor som Lantmäteriets Nationella Höjdmodell (NH), Skogsstyrelsens skogliga grunddata, SLU Skogskarta samt Forans egna satellitanalyser.

Tidigare projekt från Foran har analyserat och utvärderat datakällor samt framtagna kartor med gott resultat, vilket gör att Foran har kunnat använda samma datakällor och inställningar för den här kartan. Kartans modell är framtagen enligt HSI-modellen (Habitat Suitability Index), vilket skapar en viktad poäng mellan noll och ett, över ett geografiskt område för hur lämpligt det passar som habitat för en viss art. I det här fallet har parametrar anpassade för granbarkborre tagits fram, och används ner på varje enskild 12,5m x 12,5m pixel i kartan. Det här gör att kartan pekar på var det teoretiskt är risk för angrepp, och inte var det redan har skett angrepp, för att kunna arbeta proaktivt.

Detta är samma kartlager som vår fältpersonal använder för att ge bästa möjliga rådgivning vid skötsel av din fastighet. För mer frågor och information kan du kontakta din skogsinspektor.

Det här innehåller appen:

  • Karta över din egen fastighet, möjlighet att växla mellan olika kartlager till exempel trädhöjd och markfuktighet.
  • Skogsskötselplanen indelad i avdelningar (förutsätter att det finns en skogsskötselplan för fastigheten).
  • Verktyg för att rita och mäta i kartan.
  • Möjlighet att göra anteckningar och markera vindfällen och insektsangrepp i kartan.
  • Gps-funktionalitet för att visa var du befinner dig i kartan.
  • Snabböversikt över kontrakt och ekonomi.
  • Nyheter och information från Mellanskog.

Appen har offline-stöd vilket gör att du kan använda den och komma åt kartorna även där det är dålig täckning.

Appen tillhandahåller en översiktskarta som täcker hela Sverige. Den finns tillgänglig för vem som helst. Som medlem i Mellanskog får du tillgång till appens fulla funktionalitet.

God jul och gott nytt år

God jul och gott nytt år

Året går mot sitt slut och de flesta av våra medarbetare checkar ut för en välbehövlig julledighet. 2019 har varit ett bra år för Mellanskog. Tillsammans har vi skapat verklig nytta och förändring för våra 26 000 ägare. Vi ger råd och utför tjänster som hjälper våra medlemmar att skapa rikare skogar för framtiden. Vi har fått gehör för våra åsikter kring hur långsiktiga villkor gynnar både skogsägandet och skogens hållbarhet.

Under våren tackade vi av vd Sture Karlsson efter flera framgångsrika år och välkomnade Fredrik Munter som ny vd för föreningen.

För första gången på många år kunde vi äntligen betala ut efterlikvid på levererat virke och för andra året i rad ränta på insatskapitalet. Ett resultat av strategiska beslut och hårt arbete. Något vi är mycket stolta över.

Under året har vi lanserat en ny kraftfull medlemsapp som fått bra mottagande av våra medlemmar.

Mot slutet av december kan vi konstatera att tillströmningen av nya medlemmar i föreningen ökat markant och vi är glada över att en stark förening nu blir ännu starkare.

Tillsammans
för starkare skogsägare
och rikare skogar.