Tre händelser att minnas i det politiska året 2023

Hållbart skogsbruk fortsätter att vara högt upp på agendan i den politiska debatten. Exakt vad som är hållbart, eller inte, diskuteras flitigt av allmänhet och beslutsfattare i både Sverige och Europa. Under 2023 har artskyddsfrågorna fortsatt varit i fokus – och skapat stor oro bland skogsägare. 

Marie Wickberg, hållbarhetschef på Mellanskog, sammanfattar det händelserika politiska året 2023 i tre punkter;

  • Rätt till ersättning vid artskyddsförbud?
    I april gav högsta domstolen en stor skogsägare rätt till ersättning för begränsningar i skogsbruket till följd av förekomst av tjäder. Domen säger att det inte finns en generell ersättningsrätt kopplat till artskyddsärenden, men att ersättning kan utgå under speciella omständigheter enligt allmänna principer. Domen var viktig för skogsägarrörelsen, men vad betyder detaljerna? Det prövas nu i praktiken rättsligt av bland andra Mellanskog och vi vet ännu inte hur tolkningarna kommer att landa.
  • Många ville ut i Mellanskogs skogar
    Under en vecka i maj arrangerade Mellanskog tre exkursioner med deltagare som alla vill lära sig mer om svenskt familjeskogsbruk: först Kenyas minister för miljö, klimatförändring och skogsbruk, därefter EU:s växtskyddschefer och slutligen riksdagens utredningstjänst. Till detta kan läggas ett stort antal skogsbesök från beslutsfattare lokalt och regionalt.
  • Avskogning och spårbarhet lyftes på agendan
    Om bara ett år ska EU:s avskogningsförordning börja gälla i Sverige och frågan hamnade under året högt på agendan i politiken. Förordningens syfte är att säkerställa att produkter som säljs i EU inte kommer från produktion som leder till avskogning, vilket väntas ställa höga krav på spårbarhet i det svenska skogsbruket. Frågan engagerade Mellanskogs medlemmar och Facebookinlägget ”Avskogning är inte ett problem i Sverige” är ett av de inlägg som fick störst räckvidd och mest reaktioner under 2023.