Grip on Life – Skogens vatten

Grip on Life är ett EU-projekt där myndigheter, skogsägarföreningar och intresseorganisationer samarbetar för att förbättra miljön och förutsättningarna för djur och växter i skogslandskapets vattendrag och våtmarker, samtidigt som det bedrivs ett modernt och aktivt skogsbruk.

Vad är Grip on Life?

Projektet omfattar cirka 60 demonstrationsområden över hela landet. Skogsägarföreningarna Mellanskog, Norra Skog och Södra Skogsägarna ansvarar för att bygga ungefär 50 av dessa områden, medan länsstyrelserna och Skogsstyrelsen ansvarar för ett tiotal. Besök gärna ett demonstrationsområde själv eller följ med på en vandring.

Våra gemensamma mål

Mellanskog är en del av samarbetsprojektet Grip on Life IP. Vi arbetar tillsammans med myndigheter, andra skogsägarföreningar och intresseorganisationer för att sprida information om vikten av att ta hänsyn till våra värdefulla vattendrag och våtmarker. Målet är att förbättra förutsättningarna för vattenmiljöerna samtidigt som vi bedriver ett hållbart och långsiktigt skogsbruk.

Skogens vatten är viktigt

Skogens vatten är avgörande både för djur, växter och människor. Rent vatten i sjöar och vattendrag är en självklarhet, men våtmarker i skogslandskapet spelar också en viktig roll genom att rena vatten, ta upp koldioxid och förebygga översvämningar och torka.

Upptäck Grip on Lifes demonstrationsområden

Lär dig mer om skogsbruk med fokus på skogens vatten, hyggesfritt skogsbruk och naturvårdande skötsel genom att besöka ett av Grip on Lifes demonstrationsområden. Varje område är utrustat med informativa skyltar som berättar om lokala naturvärden och livet i vattnet. Vissa platser har även faciliteter som grillplatser och bänkar. Håll utkik efter Skogsstyrelsens karta som snart publiceras på deras hemsida.

Digital utforskning

För de som föredrar att utforska hemifrån finns digitala vandringar tillgängliga. Dessa interaktiva turer erbjuder detaljerad information om specifika skogsbruksmetoder och åtgärder som skogsägare kan tillämpa.

Vattendragsvandringar 2024

Under 2024 arrangerar vi vattendragsvandringar där deltagarna kan lära sig mer om skogens vatten och miljöerna vid sjöar och vattendrag. Information om dessa evenemang finns på Grip on Lifes Facebook-sida.