Mellanskog ser positivt på beslut om nyckelbiotoper

Mellanskog ser positivt på beslut om nyckelbiotoper

Skogsstyrelsens styrelse har fattat beslut om formerna för att myndigheten ska upphöra med registrering av nyckelbiotoper i samband med avverkningsanmälan. Registreringen ska upphöra när myndigheten har utvecklat ett arbetssätt för en allsidig utredning av avverkningsärenden inklusive dokumentation av miljövärden.

Mellanskog är glada över beslutet eftersom vi anser att registrering av nyckelbiotoper inte ingår i myndighetsutövningen i samband med avverkningsanmälan. Myndighetsuppdraget blir otydligt när tillsyn av skogsvårdslagen blandas ihop med en icke lagstadgad inventering av nyckelbiotoper som inte uppfattas som objektiv. Det är glädjande att se att Skogsstyrelsen lyssnat på Mellanskog och övriga skogsägarföreningars argument och nu arbetar för ett utvecklat arbetssätt för utredning av avverkningsärenden. Vi vill poängtera vikten av att myndigheten håller fokus och tempo i utvecklingsprocessen så att en ny tydlig och rättssäker rutin finns på plats till årsskiftet 2020/21.

Beslutet är viktigt eftersom det är ett steg på vägen bort från den rättsosäkerhet som dagens praxis skapar för Sveriges nästan 330 000 privata skogsägare.

För mer information, vänligen kontakta:
Matts Söderström, Skogschef, 010-482 81 09

Mellanskog ingår långsiktigt avtal med Svenska Skogsplantor

Mellanskog ingår långsiktigt avtal med Svenska Skogsplantor

Skogsägarna Mellanskog har tecknat nytt avtal med Svenska Skogsplantor. Genom det nya avtalet får Mellanskogs medlemmar tillgång till förädlade plantor av bra kvalitet. Avtalet innebär även att Mellanskog och Svenska Skogsplantor kommer bedriva ett gemensamt utvecklingsarbete för att säkerställa kvaliteten och tillgången till plantor även på lång sikt.

– Det känns väldigt bra att vi nu inleder ett ännu närmare samarbete med Svenska Skogsplantor. I och med detta har vi säkrat medlemmarnas tillgång till förädlade plantor, plantor som är rustade för framtidens klimat. Vi ser fram emot att bedriva ett aktivt utvecklingsarbete tillsammans, säger Erik Viklund, Skogsvårdschef på Mellanskog

Avtalet innebär en långsiktig affärsrelation som gynnar bägge parter. Ett gemensamt utvecklingsråd kommer tillsättas för att driva utvecklingsfrågor inom skogsvård och ytterligare förbättra plantornas kvalitet och tålighet. Avtalet stärker Mellanskogs ambition att växa och bli en stark aktör på marknaden.

Generellt sett råder det brist på plantor av bra kvalitet, en trend som ser ut att hålla i sig. Ett långsiktigt samarbete som detta är därför viktigt för medlemmarnas trygghet. I och med avtalet har Mellanskog och Svenska Skogsplantor dessutom en gemensam ambition att integrera system för att på så vis göra det enkelt för medlemmarna att lägga sina plantbeställningar.

Avtalet omfattar plantleveranser från och med våren 2021, men redan nu kan medlemmarna lägga sina första beställningar på plantor genom att kontakta sin lokala skogsinspektor på Mellanskog.

– Mellanskog är en stor och välfungerande organisation vilket gör att vi fullt ut kan fokusera på att utveckla vårt samarbete till praktisk och ekonomisk nytta för deras medlemmar, säger Gustav Thoft, affärsutvecklingschef Svenska Skogsplantor.

För mer information, vänligen kontakta:
Erik Viklund, Skogsvårdschef Mellanskog
010-482 80 18, erik.viklund@mellanskog.se

Gustav Thoft, affärsutvecklingschef, Svenska Skogsplantor
072-745 12 49, gustav.thoft@skogsplantor.se 

Läs även mer hos Svenska Skogsplantor.