Medlemsnytta och förmåner

Mellanskog – Din skogliga partner och mer!

Som medlem hos oss får du en personlig skogsrådgivare som anpassar råd och skogsplaner efter dina mål. Vi arrangerar också givande skogsdagar, utbildningar och resor för våra medlemmar.

Men vi stannar inte där! Mellanskog arbetar aktivt med näringspolitik för att skapa de bästa villkoren för privat skogsbruk. Vi är din röst i frågor som påverkar din skog och din ekonomi.

Medlemsnytta – det här får du som medlem i Mellanskog:

  • Personlig skoglig rådgivare: Du får din egen skogliga expert som stöttar dig i alla aspekter av familjeskogsbruket.
  • Ekonomisk och juridisk rådgivning: 25% medlemsrabatt på samtliga ekonomiska och juridiska tjänster.
  • Bättre priser: Vi arbetar för att säkerställa att du får rätt betalt för ditt timmer och massaved.
  • Delägarskap: Mellanskog ägs av dig och andra skogsägare, vi kämpar för att höja virkespriserna och skapa långsiktigt gynnsamma villkor.
  • Ekonomiska fördelar: Du delar föreningens vinst, både i form av ränta på insatskapital och efterlikvider på din avverkade skog.
  • Praktiska verktyg: Använd vår medlemsapp med fastighetskartor och en medlemswebb med ekonomisk information om dina skogsaffärer.
  • Miljöcertifiering: Vi hjälper dig att miljöcertifiera din skog utan extra kostnad.
  • Politisk påverkan: Vi är aktiva på lokal, regional och nationell nivå och påverkar politiker och beslutsfattare för att skapa gynnsamma förutsättningar för ditt skogsbruk.
  • Krisstöd: Vi finns där för dig vid naturkatastrofer som skogsbränder och stormar.
  • Inspirerande läsning: Få vår medlemstidning med aktuella reportage och insikter om skog och skogsbruk.