Förändringar i Mellanskogs styrelse

Ordförande i skogsägarföreningen Mellanskog, Karin Perers, meddelar att hon efter 20 år i styrelsen varav 11 år som ordförande, avböjer omval vid stämman i maj.

Karin Perers

Under perioden som Karin Perers har varit styrelseledamot och ordförande i Mellanskog har föreningen gått från ekonomiskt underskott till en stark, framgångsrik och hållbar förening med 28 200 medlemmar. Kraften i kooperationen stärktes ytterligare när föreningsstämman antog den kooperativa koden 2022. Med en framflyttad position inom näringspolitik har stödet till den enskilde skogsägaren förstärkts och tillsammans med ett breddat tjänsteutbud kan Mellanskog idag erbjuda stöd för alla delarna i ett skogsägande.

– Samverkan ger styrka. Under min tid som ordförande har vi utvecklat ett tydligt ”vi” i hela Mellanskog. Vi är nu starkare än någonsin. Mellanskogs fria egna kapital har gått från minus 123 miljoner kronor till mer än en miljard kronor i positiv tillgång, tack vare goda egna rörelseresultat och utdelning från vårt allt mer effektiva intressebolag Setra. Skogsägarnas unika mål är utgångspunkt för vår rådgivning. Medlemsantalet ökar. Mellanskog tar plats i oväntade sammanhang och vår röst är respekterad i skogspolitiken. Mellanskog är på väg, i full fart framåt, och det är moget och klokt att lämna över ordförandeklubban till ny person, säger Karin Perers, ordförande i Mellanskog.

Valberedningens förslag till ny ordförande presenteras 26 februari. Beslut om ny ordförande fattas av föreningsstämman 15 maj.