Nu svärmar granbarkborren i Svealand

  Granbarkborre på mark

Färska rapporter från vår svärmningsövervakning tillsammans med Skogsstyrelsen, Södra och Hushållningssällskapet visar att den senaste veckan varit gynnsam för granbarkborren som börjat sin huvudsvärmning på många platser, främst i delar av Upplands län. I samband med detta är risken stor för nya angrepp, särskilt i redan hårt drabbade områden. Nu uppmanar Mellanskog och branschen alla skogsägare att ta rätt på färska vindfällen av gran samt att kontrollera sin skog regelbundet ungefär var fjärde vecka.

– Jag tror dessvärre det är dags för svärmning på allvar. Vi har nu en stor mängd granbarkborrar i hela vår geografi, trots att vi bara haft ett par dagar med varmt väder. I topp ligger Björklinge i Uppland med 12 000 borrar per fälla, vilket betyder hög aktivitet. Vädret ser tyvärr ut att bli varmare i veckan som kommer vilket ger förutsättningar för en fortsatt hög aktivitet hos granbarkborren, säger Magnus Sääf som är ansvarig för fällövervakningen på Mellanskog.

När man letar efter nya angrepp av granbarkborre är det viktigt att vara medveten om att angreppen kan vara svåra att upptäcka och att de inte syns på håll, granarnas barr är fortfarande gröna och ingångshålen från granbarkborren är inte helt lätta att hitta. Risken för angrepp på stående träd är störst i nära anslutning till tidigare skador eller i hyggeskanter och på torra marker. Det första tecknet på angrepp är kådindränkt borrmjöl runtomkring ingångshål, oftast lokaliserade vid barkens fickor. Därefter brunt borrmjöl vid stambasen eller i barkens fickor, rinnande kåda längst med stammen, torra gröna barr på marken samt gångar som är synliga om man skär bort barken.

Vill du veta mer? Följ svärmningsövervakningen löpande på vår hemsida och på Skogsstyrelsens hemsida.

Behöver du hjälp med bekämpningen på din fastighet, kontakta din skogsinspektor.


Länk till Mellanskogs granbarkborresida
Länk till Mellanskogs sida med frågor och svar om granbarkborren

Länk till Stoppa borrarnas projektsida