Frågor och svar om granbarkborre

Här har vi samlat vanliga frågor och svar gällande den åttatandade granbarkborren.

Angriper granbarkborren bara gran?

Ja, granbarkborren är bunden till trädslaget gran och går inte på några andra typer av trädslag.

Hur ser jag om en gran är angripen av granbarkborre?

Granbarkborreangrepp kan vara svåra att upptäcka. Under vår och sommar är det mycket viktigt att vara uppmärksam efter granbarkborre i din skog. Detta är tecken på angrepp:

  • Borrmjöl (liknandes kaffepulver eller kakao) på liggande stammar och vid stambasen på fortfarande stående träd.
  • Kåddroppar på stammen
  • Gröna barr på marken
  • Avfläkt bark, oftast högt upp på stammen
  • Gnagmjöl (vitt) i barkfickorna på trädet

Under höst och vinter syns angreppen oftast tydligare, håll då utkik efter:

  • Roströda barr
  • Avfläkt bark

Vad ska jag göra om min skog är angripen?

Om du upptäcker ett granbarkborreangrepp i din skog bör du dokumentera plats och omfattning, gärna i Mellanskogs medlemsapp där du kan markera med “insektsikonen” för att underlätta det fortsatta arbetet. Mellanskog försöker att så snart som möjligt efter att ett angrepp upptäckts att fälla berörda träd, både angripna och närstående för att sedan föra ut dem ur skogen med larverna kvar innanför barken. Sedan gäller det att transportera stockarna till industri och avbarkning innan de färdiga insekterna flyger vidare. Just nu är det många som behöver hjälp med avverkning av angripna bestånd, väntetiden kan därför bli längre än normalt. Ju tidigare du anmäler skadan till oss, desto större är sannolikheten att vi kan hjälpa dig i tid.

Hur vet jag om det är granbarkborre eller andra insekter?

Det finns många insekter som använder våra svenska skogsträd som mat och föryngringsplats. Bland annat har vi märgborre, glansbagge och vedborre och så den sextandade granbarkborren. För att lära dig mer om de olika insekterna och hur spåren av dem ser ut, besök https://www.slu.se/skogsskada/ eller https://www.skogsstyrelsen.se/bruka-skog/skogsskador/insekter/

Var är granbarkborrarna på vintern?

Under vintern befinner sig granbarkborren antingen kvar under barken i en angripen gran eller sovandes vid trädens rotbas i marken. När vädret tillåter fram mot vårkanten börjar borrarna flyga för att hitta nytt yngelmaterial. Borrarna söker sig i första hand till försvagade granar och helst färska vindfällen men kan även vid tillräckligt stora populationer gå på stående träd. Väl under barken lägger de sina ägg och larverna utvecklas efter några veckor. Många ur ”äldre generationen” kan senare på sommaren även hinna med att lägga en s.k. syskonkull.

Fungerar sprutmedel eller insekticider?

Det går att spruta mot granbarkborre men då krävs tillstånd från certifieringsorganet PEFC. Vår bedömning i dagsläget är att det inte är praktiskt hanterbart.

Kan jag sätta upp fällor för granbarkborre?

Det går bra att använda feromonfällor för att få en bild över hur granbarkborresituationen ser ut. Det är däremot svårt att använda fällorna för att minska antalet så pass att det skulle ha någon vidare effekt på utbrottets storlek. Fällorna behöver tömmas regelbundet för att de inte ska börja lukta oattraktivt för granbarkborrarna som då kan välja att undvika fällorna istället för att dras till dem. Mellanskog kommer att sätta ut fällor under våren 2021 för att komplettera svärmningsstatisk från Skogsstyrelsen och Södra.

Mitt angripna virke är utkört från skogen men ligger kvar vid väg, det är väl ok?

Granvirket som ligger vid väg är oftast lika attraktivt för granbarkborrar som det som ligger inne i skogen. Det är därför viktigt att virket körs bort från skogen så snart som möjligt under säsong d.v.s. när temperaturen är över 18 grader

Är det någon skillnad på angripna träd och döda träd?

När du finner döda granbarkborreangripna träd där granarna står som gråa spöken i skogen är det inte mycket du kan göra, borrarna har redan flugit vidare och värdet i stockarna ersätts enbart som bränsleved. Dessa träd är inte längre en fara för kvarstående. Det är betydligt viktigare att finna de träd som är angripna men fortfarande levande, både för att ha en chans att hindra spridningen men även för att kunna rädda åtminstone en del av virkesvärdet. Alla hårt angripna träd kommer dock att dö så småningom.

Tar Mellanskog emot mitt granbarkborreskadade virke?

Mellanskog jobbar i de områden som är värst drabbade med att utöka antalet tjänstemän, avverkningsresurser, timmerbilar m.m. Vi jobbar också för att hitta så bra avsättning som möjligt för ditt angripna virke. Det handlar framförallt om att sälja bränsleved till värme- och kraftvärmeverk men även om att använda nyangipna träd till massaved och timmer.

Hur ser prognosen ut för framtiden?

Utmaningarna är många när det kommer till granbarkborren i framtiden och ingen kan egentligen svara exakt hur vi tror att det kommer bli de närmsta åren. Skogligt kunniga experter på vissa håll bedömer att läget för hela Sverige inför säsongen 2021 kommer vara ungefär likvärdigt eller något minskande jämfört med säsongen 2020 medan andra tror att utbrotten kommer bli mer omfattande nu kommande säsong. Mellanskog deltar tillsammans med resterande delar av skogsbruket, Skogsstyrelsen samt andra myndigheter med flera i Stoppa Borrarna, ett projekt där vi tillsammans gör allt vi kan för att begränsa omfattningen under kommande säsonger.

Hur kan jag hjälpa till i kampen mot granbarkborren?

Om du själv kan gå över din fastighet regelbundet och markera i din medlemsapp var det finns angripna träd så har vi sparat en massa tid, passa även på att blicka in på grannfastigheten om du är ute, ser du något så tipsa dina grannar, det tjänar du själv på också!

Hur kan Mellanskog hjälpa mig?

Vi på Mellanskog gör allt vi kan för att hjälpa våra medlemmar som har drabbats utav granbarkborre. På grund av den stora omfattningen i vissa geografier krävs det att vi prioriterar och tar de områden som är värsta drabbade först. Alla medlemmar kommer att få hjälp men respektera skoginspektorernas och produktionsledarnas behov av att prioritera för att göra det bästa av situationen.

Hur ser utbredningen ut inom Mellanskogs område?

Ännu är inte granbarkborren ett stort problem i hela Mellanskogs område och därför blir det även olika fokus på hjälpinsatserna beroende på var i området man har sin skog. I Sörmland eller Västmanland till exempel görs nästan allt arbete i granbarkborrepåverkad skog just nu medan man i andra områden mer fokuserar på att begränsa skadorna för att undvika massutbrott. Från och med 1 april 2020 utgör Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Värmlands, Örebro och Västmanlands län ett sammanhängande bekämpningsområde där särskilda regler kan gälla.

Vad ska jag plantera i min skog?

Det viktigaste att tänka på när man ska planera sina föryngringar är att plantera ett trädslag som är lämpligt för växtplatsen. Om träden mår bra där de växer kommer de ha mycket större möjlighet att stå emot hot utifrån. En frisk gran är mycket motståndskraftig mot skadeinsekter. Om du känner dig osäker på vilket trädslag som är bäst lämpat på platsen, diskutera saken med din skogliga rådgivare.

Hjälp oss att vara så duktiga vi kan vara!

Arbetet med granbarkborre kräver samarbete. Vi på Mellanskog gör allt vi kan för att hjälpa dig som är berörd men omfattningen är på sina håll så pass omfattande att vi inte hinner med så mycket vi önskar. Hjälp oss att hjälpa dig!

Har du fler frågor?

Har du fortfarande inte fått svar på dina frågor om granbarkborrar? Kontakta din skogliga rådgivare så får du hjälp!