Min skog får nytt utseende

Min skog får nytt utseende

Nu visas din skogsfastighet på ett nytt sätt i inloggat läge på Medlemswebben. Den nya versionen av “Min skog” bygger på samma funktion som Medlemsappen så du kommer känna igen dig när du växlar mellan app och webb.
Kortfattat är det samma kartfunktion i Medlemswebben som vi har i vår mobilapp, samma funktioner för att göra medlemsanteckningar, samma mätverktyg och samma kartlager.

Dessutom presenteras Skogsskötselplanen på ett mer utförligt, lättillgängligt och översiktligt sätt med fokus på vilka åtgärder som enligt planen behöver göras i närtid.
På medlemswebben finns nu samma verktyg för att ange vindfällen och insektsskador som i appen.

Logga in på Medlemswebben för att se din skog med nya ögon!

Kil ett allt viktigare nav när Mellanskog satsar i Värmland

Mellanskog satsar på fjärrmätning av virke och driftsätter nu en fotorigg i Kil. Fotoriggen består av nio kameror uppställda på master, de möjliggör att personal på Biometrias anläggning i Sundsvall kan läsa av volymen på bara några sekunder, baserat på ett foto taget av lastbilen.

Terminalen i Kil är en strategisk knutpunkt för möjligheterna att transportera massaved söderut, utanför Mellanskogs verksamhetsområde, något som har blivit allt viktigare, inte minst med anledning av granbarkborrens härjningar. Den totala investeringen på platsen uppgår till 5 Mkr.

– Fotoriggarna är spännande användning av ny teknik. De möjliggör bland annat att man kan mäta in virke under dygnets alla timmar, vilket underlättar för virkesflödet och skapar stor nytta för våra medlemmar, säger Henrik Svensson, områdeschef rådgivning, i Mellanskog.

Fotoriggen är en av flera satsningar på terminalytan i Kil. Sedan tidigare har det genomförts arbete för att göra terminalen både säkrare och snabbare. Under 2020 passerade nästan 4500 lastbilar genom terminalen. Virket lastades sedan på totalt 160 tåg.

– Att flytta virke från lastbil till tåg minskar klimatpåverkan kraftig och ökar säkerheten på våra vägar. Det gör dessutom att vi kan transportera virket längre, med bibehållen lönsamhet i affären, säger Henrik Svensson.

Mellanskog har nyligen utökat sin affär med skogsägarföreningen Södra, vilket innebär att stora volymer massaved kommer att transporteras med järnväg från Kil till Södras massabruk i Värö, utanför Varberg. Affären kommer på sikt att skapa större behov av entreprenörer och transportörer i området.

För frågor kontakta;
Henrik Svensson, områdeschef rådgivning väst
010-482 81 20

Marie Wickberg, chef kommunikation och näringspolitik
073-907 17 72