Samverkansprojektet Stoppa borrarna fortsätter 2021

Mellanskog fortsätter under 2021 att samverka i projektet Stoppa borrarna där syftet är att tillsammans bekämpa granbarkborren. Med i det gemensamma arbetet är förutom Skogsstyrelsen även myndigheter, andra skogsägarföreningar, organisationer och skogsbolag.

I projektet sker gemensam kraftsamling kring bekämpningsmetoder, utbildning av skogsägare, övervakning med mera. Projektet pågår mellan åren 2020-2022 och finansieras genom medel som Skogsstyrelsen har fått för hantering av skogsskador.

– Granbarkborren är fortsatt prioriterad för oss på Mellanskog och vi jobbar hårt med att försöka begränsa omfattningen, samarbetet med Stoppa borrarna gör att vi kan samverka och lära av varandra, säger Matts Söderström, skogsbrukschef på Mellanskog och medlem i projektets styrgrupp.

Utmaningarna med granbarkborren under säsongen 2021 kommer att fortsätta och kommer till stor del att avgöras av säsongens väderförhållanden. Utvecklingen går åt rätt håll enligt studier på SLU, men Mellanskogs rekommendation är ändå att planera för stora utmaningar i berörda geografier och hoppas på en inte alltför varm och torr sommar.

Läs mer i Skogsstyrelsens pressmeddelande genom att klicka här.
För att läsa mer om SLU:s uppskattningar inför kommande säsong, besök Skogsstyrelsen hemsida.
Läs mer om granbarkborren på vår hemsida genom att klicka här.

Tydlig medlemsnytta när Mellanskog ändrar virkespriser

Foto: Calle Bredberg

I mitten av förra året införde Mellanskog en medlemspremie på timmer och föreningen tar nu ytterligare kliv för att stärka mervärdet med medlemskapet. En stark marknad för timmer gör att Mellanskog nu väljer att höja priserna mellan 20-50 kr m³to beroende på geografi. Samtidigt införs en differentiering av massavedspriset mellan medlem respektive icke-medlem, vilket innebär att medlemmar får ett högre massavedpris (20 kr/m³fub mer än icke-medlemmar).

– Många söker sig till Mellanskog, vi kan redan nu konstatera att medlemsantalet ökat under 2020. En stark skogsägarförening innebär en kraftfull aktör på virkesmarknaden och en tydlig röst för rätten att äga och bruka sin skog, därför vill vi bli ännu fler, säger Fredrik Munter, vd på Mellanskog.

Förändringarna är en del av en långsiktig strategi att ytterligare stärka mervärdet med medlemskapet.

Samtidigt anpassar Mellanskog prissättningen på granmassaved efter förändringar i industristrukturen. Det innebär att granmassaved tas bort som sortiment i Härjedalen och Hälsingland. I Örebro, Dalarna och Gästrikland justeras priset på granmassaved ned till samma nivå som barrmassaved.

Priset på bränsleved justeras ned med 3okr/m³fub i områden som angripits hårt av granbarkborre; Värmland, Örebro, Södermanland, Västmanland, Uppsala samt Stockholm. Förändringen sker mot bakgrund av mycket högt utbud och höga lager i området.

– Det händer mycket på Mellanskog just nu. I slutet av förra året kunde vi genomföra en vinstutdelning på 36 miljoner, trots ett utmanande år. Nu blickar vi framåt mot 2021 och jag tror att Mellanskogs position kommer att stärkas ytterligare under året, säger Fredrik Munter, vd för Mellanskog.

Från och med årsskiftet har Mellanskogs prislistor förenklats. För ytterligare information kring leveransvillkor m.m. hänvisar vi till dokumentet Mellanskogs allmänna leveransbestämmelser.