Verksamhetsberättelse och hållbarhet 2022

“I ett omtumlande världsläge blev 2022 ett rekordår för Mellanskog.”​ Så sammanfattar ordförande Karin Peres och vd Fredrik Munter Mellanskogs verksamhet 2022. Mellanskog publicerar årligen verksamhetsberättelse och beskrivning av hållbarhetsarbetet. För rekordåret 2022 har den titeln Vi får energi i skogen.

2022 var sannerligen ett omtumlande år. Krig i Europa, stora effekter på energimarknaden och en stigande inflation. Förutsättningarna förändrades även i skogen, bland annat har en ändrad tolkning av artskyddslagstiftningen lett till en livlig debatt. Med de enskilda skogsägarna i centrum arbetar Mellanskog för att skapa värden för familjeskogsbruket. Under 2022 genomförde vi exempelvis hela fyra prishöjningar och kan redovisa den största vinsten i föreningens historia.

I publikationen Mellanskogs verksamhetsberättelse och hållbarhetsarbete 2022 kan du läsa mer om vårt arbete under det gångna året. Där kan du med utgångspunkt i ett antal nyckeltal även följa utvecklingen över tid. Vidare kan du fördjupa dig i allt från ekonomiska grundfakta och Mellanskogs arbete för minskade utsläpp, till den ökande andelen tall som planteras samt Mellanskogs bidrag till FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling.

Ta del av publikationen i sin helhet här:
Mellanskogs verksamhetsberättelse och hållbarhetsarbete 2022

Läs mer:
Hög efterfrågan ger rekordresultat för Mellanskog
Mellanskogs policyer

Energi från skogen – hett i EU

Marie Wickberg, hållbarhetschef på Mellanskog, om Sveriges ordförandeskap i EU och förslaget om ett tak på bioenergianvändningen.

Sedan årsskiftet är Sverige ordförandeland i rådet, en av EU:s viktigaste institutioner. Ordförandeskapet roterar – och under ett halvår håller vi alltså i klubban.

Precis som i din lokala idrottsförening innebär inte ordförandeskapet att man själv bestämmer, utan snarare att ens egna åsikter ibland får ta ett kliv tillbaka till förmån för att driva processen framåt. Det är en utmaning för Sverige – eftersom den heta frågan om bioenergi från skogen nu ska förhandlas mellan rådet, parlamentet och kommissionen.

Bioenergin står för 60 procent av den förnybara energin i EU. Med skenande elpriser och beroendet av den ryska gasen, så är det minst sagt förvånande att EU-parlamentet i september 2022 föreslog ett tak på bioenergianvändningen.

Taket föreslås ligga på de nivåer som finns i dag, men med ambitionen att minska till 2030. I listan med förslag från parlamentet skrivs också att bioenergi inte ska få komma från primär biomassa. Den primära biomassan omfattar allt virke som idag går till energianvändning direkt från skogen, det vill säga till exempel hyggesrester, klenvirke eller skadat virke. Sekundär biomassa är till exempel rester från skogsindustrins processer.

Ur ett svenskt perspektiv skulle förslagen vara förödande. Den svenska regeringen har nu en mycket viktig roll i att tydliggöra vilka konsekvenserna skulle bli för skogsbranschen – men inte minst för klimatet.

Läs mer

Mellanskog arbetar näringspolitiskt
Familjeskogsbrukets perspektiv behövs i naturvården
Information om Sveriges ordförandeskap i EU – Regeringens hemsida