Mellanskogs största höjning av priser och premier

Virkesmarknaden står för tillfället i ett marknadsläge som starkt gynnar våra medlemmar. Industrins höga efterfrågan på svenska skogsråvaror har möjliggjort för Mellanskog att förhandla fram högre priser och förmånligare premier.

– Vår förening växer och så även de ekonomiska fördelar vi kan erbjuda våra medlemmar. Genom den här historiskt breda höjningen kan vi förse industrin med eftertraktad svensk skogsråvara samtidigt som vi stärker lönsamheten för bland annat familjeskogsbrukarna på gården och den självverksamme, samt motiverar fler av våra skogsägare att certifiera sin skog, säger Mellanskogs vd Fredrik Munter.

Läs mer om hur du kostnadsfritt kan certifiera din skog →

Det ska löna sig att vara medlem hos Mellanskog! Vid årets föreningsstämma i Uppsala beslutade man om en utdelning på 104 miljoner kronor till föreningens medlemmar, varav 83 miljoner utgjordes av efterlikvid på levererat virke under föregående år. Att vara medlem i Mellanskog är också att vara delägare och dela på vinsten.

Vill du bli medlem? Läs mer här →

Justeringen innefattar:

 • Prishöjning på timmer, massaved och biobränsle
 • Ny kontrakteringspremie för timmer
 • Ny premie för leveransvirke
 • Premie för Ansvarsfullt skogsbruk höjs
 • Prishöjning på timmer, massaved och biobränsle

Timmer:

 • Verksamhetsområde väst och öst:
  Listprishöjning om 80 kr/m³fub på tall och 100 kr/m³fub på gran.
 • Verksamhetsområde norr och mitt:
  Listprishöjning om 60 kr/m³fub på tall och 100 kr/m³fub på gran.

Massaved:

Listprishöjning på samtliga massavedssortiment om 50 kr/m³fub

Biobränsle:

Bränsleved: listprishöjning 85 kr/m³fub

Grot och träddelsflis: listprishöjning 40 kr/m³s

Ny kontrakteringspremie för föryngringsavverkning

Ny kontrakteringspremie på timmer i föryngringsavverkning: 80 kr/m³fub.

Premien är gällande enbart på timmer från föryngringsavverkningar som är möjliga att köra på barmark. Gäller från 13 juni och tills vidare.

OBS! Den här premien ersätter den tidigare kontrakteringspremien för samtliga rundvirkessortiment, som är föryngringsavverkade på barmark.

Ny premie för leveransvirke

Premie för 80 kr/m³fub för tall- och grantimmersortiment gäller för inmätt timmer på leveransvirkeskontrakt under perioden 1 juli 2024 – 30 november 2024.

Premie för ‘Ansvarsfullt skogsbruk’ omfattar nu även massaved

Premien för ‘Ansvarsfullt skogsbruk’ justeras till 20kr/m³fub istället för m3to. Den innefattar nu även massaved, utöver timmer sen tidigare.

OBS! Pågående avverkningar med inmätningar både före och efter införandet kommer alltså endast få den nya premien på det virke som mäts in från och med 13 juni.


Om Mellanskog
Mellanskog är en skogsägarförening med verksamhetsområde från Gotland i söder till Härjedalen i norr. Vi är en kooperation och ägs av 28 200 medlemmar. Vår vision är starkare skogsägare och rikare skogar. Det skapar vi bland annat genom att arbeta för höga virkespriser. Vi arbetar också näringspolitiskt för att stärka skogsägarnas ägande- och brukanderätt. Vi vill att skogarna som lämnas till nästa generation ska vara ännu bättre än de skogar vi själv brukar.