Bli medlem

Vi tror på att man blir starkare tillsammans, därför ägs Mellanskog av 28 200 skogsägare. Ett medlemskap ger dig både högre priser, tillgång till de allra bästa skogstjänsterna och goda näringspolitiska villkor.

Ett träd står i minst åttio år, därför behöver vår verksamhet vara långsiktig. Vi arbetar varje dag för att du som medlem och privat skogsägare ska få så bra betalt som möjligt för ditt virke här och nu – och i framtiden. Genom vårt näringspolitiska arbete säkras också din, och dina barns, möjligheter att äga och bruka skog i framtiden.