Bli medlem

Är du skogsägare eller skogsbrukare?
Handlar du med skogsprodukter?
Är du inom Mellanskogs verksamhetsområde?
Ställer du upp på våra gemensamma ändamål och vill arbeta med oss för föreningens bästa?

Grattis! Då kan du bli medlem i vår ekonomiska förening!

Mellanskog är en kooperation som ägs av sina 28 200 medlemmar. Ett medlemskap ger dig bättre betalt för ditt virke, tillgång till de allra bästa skogstjänsterna, lönsamma rabatter och en förening som kämpar för goda näringspolitiska villkor som gynnar dig och andra familjeskogsbrukare. Vi blir starkare tillsammans!