Mellanskog stärker medlemsnyttan ytterligare

Marknadsläget för skogsråvara från Mellansverige är fortsatt starkt med hög efterfrågan på såväl massaved som bränsleved. Det gör att Mellanskog nu höjer virkespriserna på massaved, bränsleved och grot.

Den positiva utvecklingen av marknaden för massaved under 2022 ledde till flera prishöjningar på medlemmarnas virke. Marknadsutsikterna för massaved bedöms vara fortsatt stark kommande halvår. Behovet av biobränsle är på fortsatt hög nivå och priset för bränsleved och grot höjs i hela Mellanskogs geografi. Priserna på timmer lämnas på en oförändrad och hög nivå.

– Priserna på svensk skogsråvara är just nu rekordhöga. En ökad konkurrens om virkesråvaran i Mellanskogs geografier gör att Mellanskog kan göra bra affärer som gynnar våra medlemmar, säger vd Fredrik Munter.

Mellanskogs nya prislistor gäller kontrakt tecknade från och med 10 januari 2023 och innebär följande;

  • Nytt grundpris på barrmassaved: 425 kr/m³fub
  • Nytt grundpris för björkmassaved (Gotland -Värmland-Mälardalen): 470 kr/m³fub
  • Nytt grundpris för aspmassaved (Värmland-Mälardalen): 470 kr/m³fub
  • Nytt grundpris för ingående björk (Dalarna-Gävleborg-Härjedalen): 470 kr/m³fub
  • Nytt grundpris för ingående asp (Dalarna-Gävleborg-Härjedalen): 395 kr/m³fub
  • Nytt grundpris på bränsleved: 300 kr/m³fub
  • Nytt grundpris för grot: 100 kr/m³s

Virkespriser på en hög och stabil nivå är en del av Mellanskogs medlemsnytta. Mellanskog äger halva träindustriföretaget Setra Group och har som ekonomisk förening möjlighet att lämna både ränta på medlemmarnas insatskapital och efterlikvid på levererat virke.

Läs mer om medlemsnyttan här.